Home [konkursi] KONKURS za izbor dva studenta predstavnika međunarodnom projektu Campus Europae

KONKURS za izbor dva studenta predstavnika međunarodnom projektu Campus Europae

32
0

 USLOVI:
– Odlično poznavanje engleskog jezika (poznavanje drugih stranih jezika je dodatni kvalitet kandidata)
– Dobre komunikacione sposobnosti, spremnost za timski rad i odogvornost u radu
– Aktivno korišćenje interneta
– Poznavanje osnovnih ideja i koncepcije projekta Campus Europae

Konkurs je otvoren za studente svih fakulteta univerziteta u Novom Sadu, osim za one koji su na prvoj godini studija od 1 – 17. decembra 2007.

Napomene:
– prednost će imati kandidati koji su bili na campus europae studentskoj razmeni ili imaju iskustvo u radu na projektu campus europae
– prosečna ocena dosadašnjeg studiranja iznad 8,00 će takođe predstavljati prednost pri odabiru studentskih predstavnika

Potrebna dokumentacija:
– Uverenje od fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni
– Biografija studenta (obavezno navesti kontakt telefon, mejl i adresu, kao i pregled vannanstavnih aktivnosti i dosadašnjeg međunarodnog ili CE iskustva
– Motivaciono pismo na engleskom jeziku
– Potvrda o znanju engleskog jezika (ukoliko je kandidat poseduje)

Studenti koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju na engleskom jeziku nakon zatvaranja Konkursa (između 18-21. decembra 2007).

Dokumentacija se dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 5, IV sprat, kancelarija 405)