Home [treninzi] Seminar “Interkulturalizam i mladi”

Seminar “Interkulturalizam i mladi”

66
0

 Upoznaj interkulturalizam, temelje interkulturalnog obrazovanja i interkulturalnih komunikacija! Postani interkulturalist!
Prijavi se na besplatni seminar «Interkulturalizam i mladi»
Cilj je programa informirati mlade o interkulturalizmu, osloboditi ih za interkulturalni dijalog i suradnju, za provedbu interkulturalnih načela u vlastitoj sredini, uključiti polaznike u djelovanje međunarodnih interkulturalnih organizacija i mreža mladih te stvoriti preduvjete za formiranje interkulturalnog centra.

Sudjelovanje u ovom programu pomoći će polaznicima izravno uključivanje u dinamični svijet interkulturalnih odnosa, stjecanje interkulturalnih znanja, bolje razumijevanje zajedništva i unapređivanje svih oblika suradnje u vlastitoj sredini i osposobljavanje za ravnopravno sudjelovanje u aktualnim kretanjima mladih u Europi i u svijetu.

Program uvodnog seminara:

28.3.2007. «Interkulturalizam – nastanak, njegove odrednice i perspektive»
Vinko Zidarić, prof. , Interkultura

4.4.2007. «Kultura, kulturni identitet i interkulturalizam»
Prof.dr.sc. Vjeran Katunarić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Zagreb

11.4.2007. « Interkulturalno obrazovanje i pedagogija»
Prof.dr.sc. Vlatko Previšić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Zagreb

18.4.2007. «Interkulturalizam, ljudska prava i tolerancija»
Prof.dr.sc. Zlata Godler, Interkultura, Zagreb

25.4.2007. «Interkulturalizam i ekumenizam»
Doc.dr.sc. Jure Zečević, Katoličko bogoslovni fakultet, Zagreb

2.5.2007. «Interkulturalne komunikacije»
Dr. Sanjin Dragojević, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

9.5.2007. «Interkulturalni pristup obrazovanju manjina»
izv. prof.dr.sc. Neven Hrvatić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Zagreb

16.5.2007. Završni sastanak – radovi polaznika, evaluacija i podjela uvjerenja

Program će biti realiziran u Centru za kulturu i obrazovanje «Zagreb», Ulica grada Vukovara 68.

Početak: srijeda, 28. ožujak 2007. u 19,30 sati
Vrijeme održavanja: srijedom 19,30 – 21,00 sat

Prijave: Centar za kulturu i obrazovanje «Zagreb», Ulica grada Vukovara 68, soba 126 (prizemlje), telefon 611-98-69 ili na e-mail: cekao@cekao.hr