Home [njuz] Svetski dan borbe protiv side – 1. decembar 2007.

Svetski dan borbe protiv side – 1. decembar 2007.

39
0

 Svetska AIDS kampanja povezuje i jača AIDS kampanje širom sveta. Kroz zajednički pristup, kampanja spaja različite pristupe sa ciljem da svetski lideri i Vlade širom sveta preuzmu odgovornost za svoja obećanja na polju HIV/AIDS. Jedan od najvidljivijih aspekata kampanje je obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side

dana zajedničkih aktivnosti na globalnom nivou i podizanja svesti koji se obeležava 1. decembra.
 
Svetska AIDS kampanja osnovana je 1997. godine pod pokroviteljstvom i od strane UNAIDS-a, zajednički program Ujedinjenih Nacija za HIV/AIDS. Organizacija kampanje sprovodi se putem nezavisnog tima podrške Svetske AIDS kampanje, koju vode predstavnici najvećih svetskih mreži za vođenje kampanje, a kancelarije su smeštene U Holandij i i Južnoj Africi.
 
TEMA WORLD AIDS CAMPAIGN: LIDERSTVO

Preuzmi odgovornost – TV klip
 
Naslanjajući se na prošlogodišnju temu preuzimanja odgovornosti, tema 2007. i 2008. godine je liderstvo. Prihvaćeni slogan Svetske AIDS kampanje je “Zaustavi AIDS. Održi obećanje.” U našoj zemlji usvojen je slogan „PREUZMI ODGOVORNOST”.
 
Uprkos naporima da svetske lidere pozovemo na odgovornost, napredak u zaustavljanju HIV-a još uvek je daleko od zacrtanih ciljeva. Svi naši napori ne rezultiraju zahtevajućom brzinom i dometom. Mnoga politička obećanja, uključujući ona preuzeta na Specijalnom Zasedanju Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija na temu HIV-side 2001. godine još uvek ne daju rezultate. Nedostatak liderstva na svim nivoima glavni je uzrok neispunjavanja datih obećanja.
 
U prošlosti, značajni pomaci u odgovoru na HIV ostvareni su putem jakog i posvećenog liderstva. Lideri su jasno prepoznatljive zbog svojih inovativnih pristupa, vizije i aktivnosti. Karakterišu ih lični primeri zalaganja i upornost sa kojom se suočavaju sa preprekama. U cilju toga da budemo ispred pandemije, liderstvo mora da se demonstrira na svim nivoima – individualno, u školama, u okviru porodica, na radnim mestima i mestima od opštih posvećenosti, u okviru pojedinih zemalja i na međunarodnom planu.
Time što je liderstvo tema 2007. i 2008. godine Svetski dan borbe protiv side pomoći će da se osnaži liderstvo i pruži inspiracija najboljima u rangu različitih okruženja širom društvenih slojeva.
 
KLJUČNA PORUKA: ŽIVETI TEMU
 
Svetski dan borbe protiv side je dan kada se ljudi širom sveta okupljaju i ulažu napor koji vodi podizanju svesti na temu HIV-a i izraze globalnu solidarnost u suočavanju sa pandemijom. Pojedinci, grupe ljudi i organizacije mogu koristiti temu liderstva i slogan “Zaustavi AIDS. Održi obećanje.” da poboljšaju svoj rad. Ova tema liderstva pruža mogućnost da se utiče na one koji učestvuju u procesu kreiranja zakona kao i na medije.
 
Pojedinci, poslovno orijentisane društvene grupe, mediji, vlade i mnoštvo institucija prihvataju Svetski dan borbe protiv side i temu koja je prati kao mogućnost da se pokaže i demonstrira posvećenost i aktivnost na polju HIV-a.
 
Dok je sama tema po prirodi globalnog karaktera, poruke Svetskog dana borbe protiv side i kampanje koje prate ovaj dan najbolje su uobličene na lokalnim i nacionalnim nivoima. Organizacije koje sprovode kampanje temu mogu krojiti po svojim ili specifičnim potrebama sektora. Na primer, kampanje koje su politički orijentisane i ciljaju vladin sector mogu koristiti slogan: Liderstvo u oblasti pružanja terapije: mi još uvek umiremo. Stop AIDS. Održi obećanje. Kampanje takođe mogu biti kreirane na način da mobilišu određeni sektor pod određenim zajedničkim sloganom, na primer “Tekstilni radnici predvode borbu protiv HIV/side u radnom okruženju”
 
Liderstvo takođe može da se javi u jednostavnom obliku, kao što je situacija u kojoj pojedinac informiše druge pojedince o sidi u Africi.
 
Tema liderstva kreirana je na takav način da bude što fleksibilnija kako bi izašla u susret različitim potrebama kampanja. Može se koristiti kako bi izrazila kritiku liderima koji ne ispunjavaju preuzeta obećanja na temu side ili da se na pohvalan način izrazi o onim vođama koji preuzimaju inicijativu i aktivnosti usmeravaju ka ispunjenju preuzetih obećanja.
 
Tema se može koristiti da bi se osnažili i inspirisali oni ljudi širom sveta koji treba da preuzmu ulogu lidera u borbi protiv pandemije.

Sida (AIDS) ili sindrom stečene imunodeficijencije prvi put je zabeležen 1981. u SAD, dok je uzročnik bolesti – HIV ili virus humane imunodeficijencije otkriven 1984. godine.

Virus HIV-a napada imuni sastav zbog čega je telo podložno brojnim teškim bolestima i infekcijama, podsetile su agencije.

HIV se prenosi polnim kontaktom, transfuzijom krvi, zaraženim iglama, a sa majke na dete se može preneti tokom trudnoće, porođaja ili dojenja.

U Srbiji 1.196 obolelih

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji trenutno živi 1.196 osoba sa virusom HIV, a tokom 2007. godine, novoregistrovano je 75 HIV pozitivnih, 29 osoba obolelo je od side a 12 osoba je umrlo od te bolesti. U Srbiji je od 1985. do novembra 2007. godine zvanično registrovano 2.178 HIV pozitivnih osoba, od kojih je 1.381 osoba (63 odsto) već obolela od side, a 917 umrlo.

Prema tim podacima, 77 odsto HIV pozitivnih registrovano je u Beogradu.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji je od 1999. godine zabeleženo znatno opadanje broja obolelih. Broj inficiranih, obolelih i umrlih muškaraca je trostruko veći od broja žena, što ukazuje na veću izloženost muškaraca infekciji.

Prema najnovijim, modifikovanim procenama Svetske zdravstvene organizacije i UNAIDS-a u svetu trenutno 33,2 miliona osoba sa HIV-om (2,5 miliona dece mlađe od 15 godina), uključujući i 2,5 miliona lica novoinficiranih HIV-om tokom 2007. godine.

Procenjuje se da je u 2007. godini 2,1 miliona ljudi umrlo od AIDS-a, od čega 330.000 dece mlađe od 15 godina. Procene govore da se svakog dana tokom 2007. godine HIV-om zarazilo 6.800 osoba, dok je više od 5.700 osoba umrlo od AIDS-a uglavnom zbog neadekvatne dostupnosti službama za prevenciju HIV-a i lečenje.

Od 1981. godine kada je prvi put prepoznat kao nova bolest, AIDS je usmrtio više od 30 miliona ljudi, čineći HIV/AIDS epidemiju najdestruktivnijom u pisanoj istoriji čovečanstva.

U svetu zaraženo više od 33 miliona ljudi

Više od 33 miliona ljudi u svetu je danas zaraženo virusom HIV-a, što je za 16 odsto manje obolelih od 2006. godine, kad je u svetu bilo 39.5 miliona zaraženih. A više od 25 miliona obolelih je umrlo od 1981. godine, kad je bolest otkrivena, saopštile su Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Program UN za sidu (UN-AIDS) povodom Svetskog dana borbe protiv te bolesti.

Agencija UN-AIDS smatra da je do pada u procentu obolelih došlo zahvaljujući primeni terapije antiretroviralnih lekova u lečenju bolesti, ali i zbog uspeha koji su imali programi posvećeni borbi protiv side.

Generalni sekretar UN Ban Ki-mun ocenio je, povodom svetskog dana borbe protiv side, da je najveći izazov za čovečanstvo u borbi protiv ove bolesti da se izbori sa predrasudama i žigosanjem okoline koje trpe zaraženi HIV-om.

"Milioni ljudi koji žive sa virusom HIV-a su žigosani zbog bolesti", rekao je Ban i dodao da je stigmatizovanje jedna od preostalih prepreka u akciji javnosti u borbi protiv te bolesti.

Ban je ocenio da je sida drugačija od ostalih bolesti zato što je reč i o socijalnom, ali i o pitanju ljudskih prava.

Generalni sekretar UN smatra, takođe, da je sida i ekonomsko pitanje jer pogađa mlađu populaciju u "trenutku kad oni mogu najviše da doprinesu ekonomskom i intelektualnom razvoju".