Home [konkursi] Konkurs Zadužbine Andrejević

Konkurs Zadužbine Andrejević

52
0

 XXIV Konkurs Zadužbine Andrejević za štampanje neobjavljenih doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova otvoren je 28. novembra i traje do 29. decembra 2007.Konkursni materijal dobija se u Zadužbini (Držićeva 11, Beograd) ili na internetu ( www.zandrejevic.org).

PRIJAVE

NAPOMENA: Pre prijavljivanja na konkurse obavezno pročitajte kriterijume za učešće!

Molimo Vas da donje formulare nakon skidanja odštampate, čitko popunite i pošaljete na adresu:
Zadužbina Andrejević
Držićeva 11
11000 Beograd

Obratite pažnju na to da oba formulara imaju po dve strane! Da biste formulare snimili na hard disk, nakon desnog klika na link, izaberite "Save Target As".
 
EVIDENCIONI LIST 
prijava.pdf (115Kb)

OCENA NAUČNOG DELA  
ocena.pdf  (149Kb)