Home [konkursi] KREATIVNA ŠKOLA 2007/2008.

KREATIVNA ŠKOLA 2007/2008.

37
0

 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA u saradnji sa Microsoft-om raspisuje NAGRADNI KONKURS
za osnovne i srednje škole „KREATIVNA ŠKOLA 2007/2008.“ Konkurs je namenjen osnovnim i srednjim školama koje u okviru projekta „Razmena iskustava korišćenjem informacionih tehnologija“

predstavljaju primere dobre prakse nastave i ostvarivanje sadržaja programa primenom informacionih tehnologija. Radovi pristigli na Konkurs biće uzeti u obzir za formiranje „Baze znanja“ koju će moći da koriste svi u obrazovanju. Pravo učešća na Konkursu imaju timovi, koji treba da budu sastavljeni od tri člana .

Ako ste nastavnik (razredne ili predmetne nastave) ili stručni saradnik i zaposleni ste u osnovnim i srednjim školama, ako primenjujete novine u nastavi i želite da ih podelite sa kolegama, pozivamo Vas da prijavite tim na Konkurs i time doprinesete razmeni primera dobre prakse.

Prijavljenim nastavnicima je omogućena razmena mišljenja o Konkursu na mrežnom forumu sajta Zavoda.

Potrebno je da se svi zainteresovani timovi prijave za učešće na Konkursu registrovanjem na sajtu Zavoda

Registracija timova osnovnih škola

Osnovne škole – 07.11.2007.-14.12.2007.
Srednje škole –  03.12.2007.-25.01.2008.

Dostavljanje radova  

Osnovne škole – 03.12.2007.-25.01.2008. 

Srednje škole – 28.01.2008.-07.03.2008.

Rad bi trebalo da predstavlja prikaz tematske celine koja će biti obrađena interdisciplinarno i koja će se realizovati na najmanje tri, a najviše pet časova. Važno je da rad sadrži novinu u procesu nastave i učenja, da bude primenljiv u pedagoškoj praksi, da povezuje sadržaje bar dva predmeta koji se izučavaju u toku školovanja i da omogućava aktivno učešće učenika u procesu nastave i učenja. Rad bi trebalo predstaviti u zadatom obrascu PPT prezentacije, koji se može preuzeti sa sajta Zavoda. Veličina prezentacije mora biti do 2MB (u zipovanom ili originalnom PPT obliku).

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje PPT prezentacije

Obrazac.ppt

Rezultati konkursa biće objavljeni do polovine maja 2008. godine. Svečana dodela nagrada predviđena je za kraj školske godine, u mesecu junu 2008 .

Za prva tri najbolja rada (i za osnovne i srednje škole) predviđene su sledeće nagrade:
Prva nagrada: Laptop za svakog člana tima .
Druga nagrada: Digitalna kamera za svakog člana tima .
Treća nagrada: Digitalni fotoaparat za svakog člana tima .

Najuspešnija osnovna škola i najuspešnija srednja škola biće nagrađene štampačem.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko navedenog sajta Zavoda ili na telefon Zavoda 011/208-19-08.