Home [konkursi] Konkurs za Drugi Vojvođanski festival klasične gitare

Konkurs za Drugi Vojvođanski festival klasične gitare

52
0

 Asocijacija gitarista Vojvodine u saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu raspisuje konkurs za:

1.Izradu statuete za Vojvođanski festival klasične gitare
– statuete u slobodnoj formi (do 30cm visine);četiri najbolje statuete odabrane od strane komisije autori će lično dodeliti prvonagrađenim gitaristima iz svake kategorije; jedan kandidat može da dostavi više radova.

2. Dizajn plakata, flajera, festivalske knjižice, diploma i pozivnica za Vojvođanski festival klasične gitare 2009. godine
– rešenja se dostavljaju na CD-u u vektorskom formatu; najbolji rad po oceni komisije biće korišćen kao idejno rešenje propagandnog materijala za Festival 2009. godine; jedan kandidat može da dostavi više radova(u tom slučaju svaki predlog mora biti na posebnom CD-u)

3. Solističko muzičko autorsko delo za klasičnu gitaru
– Delo slobodne forme u trajanju do 10 minuta; kompozicija ne sme ranije biti izvođena niti objavljena; tri najbolja dela po oceni komisije biće izvedena na Festivalu 2009. godine; predaju se tri kopije nota i zvučni zapis na CD-u (minutaža mora biti naznačena); jedan kandidat može da dostavi više radova(u tom slučaju svaki predlog mora biti na posebnom CD-u)

TOK I PRAVILA KONKURSA:

1.Organizator konkursa je Asocijacija gitarista Vojvodine (AGV).
2.Konkurs je otvoren za sve studente Akademija, članove AGV-a, kao i učenike srednjih umetničkih škola.
3.Materijal koji se predaje ne sme da sadrži ime i prezime kandidata.
4.Svakom radu se dodeljuje šifra pod kojom će on biti predstavljen komisiji.
5.Prijave i materijal se šalju (osim statueta koje se lično donose)na adresu:
Asocijacija gitarista Vojvodine, Radnička 51a, 21000 Novi Sad.
6.Prijave se primaju do 9. februara 2008. godine.
7.O nagradama će odlučivati komisija u sastavu koji odredi organizacioni odbor Festivala.
8. Komisija ima pravo da ne dodeli nagradu, ukoliko smatra da nisu dostignuti potrebni kriterijumi.
9. Odluke komisije su neopozive.
10.Nagrađeni radovi će biti proglašeni na završnoj večeri Festivala u martu 2008. godine.
11. Poslati materijal se ne vraća.

Dodatne informacije:
office@agv.org.yu
www.agv.org.yu