Home [treninzi] Poziv za trening iz oblasti mentalnog zdravlja u radu sa mladima

Poziv za trening iz oblasti mentalnog zdravlja u radu sa mladima

288
0

Grupa “Hajde da…”, u partnerstvu sa NAPOR-om i Nacionalnom kancelarijom za mlade, a uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, realizuje projekat „Iza ogledala“ i u okviru njega raspisuje:

POZIV

za učešće na treningu

„IZA OGLEDALA“

Mentalno zdravlje mladih i omladinskih radnika/ca

Trodnevni trening okupiće omladinske radnike/ce, trenere/ice, nastavnik/ce, osobe koje rade sa mladima, u cilju podsticanja korišćenja kompetenci, znanja, metoda i pristupa iz oblasti mentalnog zdravlja u radu sa mladima.

Ovaj trening će biti prilika da omladinski radnici/e razmene izazove u oblasti mentalnog zdravlja sa kojima se susreću radeći sa mladima, kao i da dobiju dodatnu podršku u vidu informacija, novih metoda i tehnika i traženja zajedničkih ideja kako u buduće razrešiti neke emocionalne izazovne situacije u radu sa mladima. Biće osnaženi da prepoznaju znake narušavanja mentalnog zdravlja kod mladih, da pružaju bazične usluge podrške mentalnom zdravlju, kao i kojim stručnim službama, kada i kako da se obrate u izazovnim situacijama, za koje nisu obučeni.

Metodologija koju će trenerski tim koristiti se bazira na principima interaktivne metodologije rada sa grupama i predstavlja kombinaciju iskustvenog učenja, studija slučaja, teorijskih inputa, te individualnog, rada u malim grupama i plenarnih diskusija. 

Nakon treninga, učesnici/e će imati obavezu da izvedu jednu radionicu sa mladima (na temu mentalnog zdravlja), kao i da prisustvuju supervizijskim onlajn sastancima, u cilju podrške radu sa mladima.

Vreme i mesto održavanja treninga:

Trening će biti realizovan u periodu od 1.-3. oktobra 2023. godine, u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima.

Kako se prijaviti?

Kako bi se prijavili na trening, potrebno je da do 20. septembra obavezno popunite formular koji se nalazi na sledećem linku http://skr.rs/zM5p

Nakon selekcije, izabranim učesnicima/cama će biti poslat mejl najkasnije do 24. septembra. Svim izabranim učesnicima/cama biće pokriveni troškovi prevoza, ishrane i smeštaja.

Kontakt

Ukoliko imate neko dodatno pitanje, kontaktirajte Suzanu Krstić iz Grupe „Hajde da…“ putem maila suzana@hajdeda.org.rs  ili telefonom na 0641771167.