Home [konkursi] Prijavite svoj projekat: postanite deo kulturnog inovacionog inkubatora projekta Collab 4

Prijavite svoj projekat: postanite deo kulturnog inovacionog inkubatora projekta Collab 4

181
0

Collab 4 HY Sustain CCI, projekat podržan od strane Evropske unije, poziva kulturne i kreativne organizacije da se pridruže. Ovaj projekat ima za cilj podršku održivom razvoju kulturnih i kreativnih sektora Evrope, putem osnaživanja lokalnih zajednica i stvaranja promena u ovim sektorima.

Prijava se vrši na jednu od dve teme:

Tema 1: Publika i hibridni pristupi – inicijative koje angažuju publiku kroz hibridne pristupe u oblasti savremene umetnosti, performansa, kulturnog nasleđa ili drugim oblastima koji pripadaju kreativnim sektorima, promovišu učešće publike, unapređuju monitoring publike, podržavaju inkluzivnost i međusektorsku saradnju.

Tema 2: Održivost u procesima saradnje – inicijative koje promovišu održivu saradnju između kulture i drugih industrija, istražuju ekološka pitanja, rodnu ravnopravnost i inkluzivne prakse, te stvaraju održive promene i podstiču inovacije u umetničkoj i kulturnoj ponudi.

Više informacija o projektu i prijavni formular možete pronaći na linku. Projekat je sufinansiran od strane Programa Kreativna Evropa (CREA).

Za više informacija na srpskom jeziku posetite sajt Nove Iskre.

Za dodatna pitanja pišite na office@novaiskra.com