Home [treninzi] Onlajn kurs o Globalnom obrazovanju i međukulturnom/međuverskom dijalogu

Onlajn kurs o Globalnom obrazovanju i međukulturnom/međuverskom dijalogu

57
0

Centar Sever-Jug Saveta Evrope pokreće onlajn kurs o Globalnom obrazovanju i međukulturnom/međuverskom dijalogu, koji će se održati od 18. septembra do 15. oktobra 2023. godine. 

Kao deo projekta iLEGEND III, kurs ima za cilj da učesnicima pruži nove veštine i kompetencije o globalnom obrazovanju, međukulturnom/međuverskom dijalogu i ljudskim pravima. 

Kurs je namenjen praktičarima u u formalnom i neformalnom obrazovanju, medijskim profesionalcima i članovima organizacija civilnog društva i verskih organizacija kako bi: 

  • razmišljali o globalnom obrazovanju, njegovom konceptu, principima i metodologiji; 
  • analizirali relevantne pojmove koji se odnose na interkulturalni/međuverski dijalog, kao što su kultura, diskriminacija, rasizam, većina/manjina, inkluzija/isključenost, itd; 
  • razvijali specifične kompetencije usmerene na smirivanje i prepoznavanje potencijalnih sukoba i aktivno promovisanje kulture mira i nenasilja; 
  • promovisali umrežavanje među učesnicima uključenim u globalne akcije podizanja svesti ili obrazovne akcije. 

Konceptualni i metodološki okvir kursa zasnovan je na smernicama za Globalno obrazovanje. Zasnovane na pristupu neformalnog učenja, metode rada će uključivati različite vrste podrške, aktivnosti i vežbe koje olakšavaju individualne i kolektivne procese učenja. 

Kurs obuke je u potpunosti onlajn, hostovan na platformi za e-učenje HELP CoE e-learning platform. Dva tutora će pratiti učesnike tokom 4-nedeljne aktivnosti. Očekivano radno opterećenje je ukupno oko 25 sati. Program aktivnosti je struktuiran u 4 modula (jedan modul sedmično). Kurs obuke će biti uglavnom asinhroni: to znači da će svaki učesnik učiti po svom rasporedu i tempu, završavajući aktivnosti i vežbe. Na kraju obuke polaznici će dobiti sertifikat o učešću.  

Za ovu aktivnost koja će se održati na engleskom jeziku biće odabrano 30 učesnika. Aktivnost je otvorena za građane 46 država članica Saveta Evrope plus Alžira, Zelenortskih Ostrva, Maroka i Tunisa (Države članice Centra Sever-Jug). Kvota je dostupna građanima iz drugih zemalja. 

Prijave za onlajn kurs za obuku su otvorene do 9. jula 2023. (23:59 UTC – po vremenu u Lisabonu), putem onlajn obrasca za prijavu

Za više informacija o procesu prijave i selekcije, molimo da pažljivo pročitate Poziv za učesnike da proverite kriterijume za učešće. 

Online kurs o Globalnom obrazovanju i interkulturalnom/međuverskom dijalogu je inicijativa u saradnji sa AKDN-Aga Khan razvojnom mrežom, KAICIID-dijalog centrom, Alijansom civilizacija Ujedinjenih Nacija i Katoličkim univerzitetom u Valensiji – Evropskim institutom za obrazovanje o kulturi demokratije (ECUDEM-UCV).