Sajam dobrih praksi za ruralnu politiku

0
SHARE

 Sajam dobrih praksi je jednodnevno okupljanje aktera (praktičara) koji se u Srbiji bave ruralnim razvojem na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. Cilj ove inicijative je identifikacija i promocija primera dobre prakse u oblasti ruralnog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

Mnoge analize pokazuju da su, uz regionalne razlike i specifičnosti, dubina i oštrina ruralnog siromaštva mnogo izraženiji u odnosu na urbano siromaštvo Srbije. U 2006. godini, 8,8% stanovnika Srbije živelo je ispod linije siromaštva (6.221 dinar mesečno po potrošačkoj jedinici). Stanovništvo ostalog područja znatno je siromašnije u odnosu na stanovništvo gradskog područja, odnosno indeks siromaštva bio je skoro dva i po puta veći (13,3% prema 5,3%, respektivno), i za oko 50% veći u odnosu na prosek cele populacije. Značajnom riziku siromaštva su bila izložena domaćinstva čiji glavni izvor prihoda potiče od poljoprivrede.

Stoga se ruralni razvoj prepoznaje kao razvojni koncept kojim se prevazilaze ključni problemi većine ruralnih područja, a suština je diversifikacija i razvoj nepoljoprivrednih delatnosti u ruralnim područjima.

Jedan od vidova podrške ruralnom razvoju i malim ruralnim domaćinstvima jeste promovisanje saradnje i koordinacija zainteresovanih strana, od resornih ministarstava, lokalnih samouprava, NVO, biznisa… kao i uključivanje ruralnog stanovništva u odlučivanje.

Promovisanje dobrih praksi ruralnog razvoja trebalo bi da doprinese boljoj informisanosti svih zainteresovanih strana, unapređenju saradnje i daljem razvoju partnerstva kao ključnim aktivnostima na unapređenju ruralne ekonomije…

Kriterijumi za selekciju primera dobre prakse:

 

          Ostvareno partnerstvo na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili međunarodnom nivou

          Usklađenost sa EU standardima

          Održivost inicijative (u smislu finansijskih i ljudskih resursa, i ponovljivosti)

          Dostupnost inicijative za replikaciju, pisani i video materijali na raspolaganju i sl.

          Zajedničke inicijative u rešavanju problema

          Uticaj na prazvojne politike Vlade i resornih ministarstava i rad njenih institucija

          Stvaranje poslovnih mogućnosti i veza među stanovništvom

          Stvaranje novih “međuopštinskih” tela i institucija, različite orijentacije

          Povećanje konkurentnosti proizvoda domaće ruralne ekonomije

          Podrška inicijativama diverzifikacije ruralne ekonomije

          Podrška korišćenju multifunkcionalnosti poljoprivrede u ruralnom razvoju

          Podrška inicijativama zapošljavanju i generisanju eksternog dohotka kod malih ruralnih domaćinstava

          Podrška očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa kroz očuvanje tradicionalnih ruralnih delatnosti

          Podrška očuvanju antropo-zoogenih predela, prirodnog i agrodiverziteta

          Podrška inicijativama ublažavanju devastacije ruralnih područja i

          Podrška inicijative obezbeđivanju adekvatne institucionalne podrške malim ruralnim domaćinstvima.

 

Ukoliko inicijativa ispunjava deset i/ili više napred navedenih kriterijuma može se smatrati primerom dobre prakse.

 

 

Uslovi prijavljivanja

 

Na konkurs mogu da se prijave društvene organizacije i udruženja građana registrovane po zakonu, kao i zadruge i druga pravna lica registrovana u privrednom registru, lokalna samouprava i druge organizacije, koje sprovode ili su sprovodile projekte od značaja za rzralni razvoj, kako i projektni timovi i međunarodne organizacije nerezidenti, koje su sprovodile ili sprovode projekte od značaja za ruralni razvoj na teritoriji Republike Srbije. Pri tom se podrazumeva, da prijave moraju da sadrže isključivo projekte koji su već pokazali merljive rezultate

 

Poziv za učešće na Sajmu dobrih praksi za ruralnu politiku i prijavni formular mogu se naći na Internet stranama www.minpolj.sr.gov.yu i www.prsp.sr.gov.yu (dokumenti: Opis Sajma dobrih praksi, Prijavni formular).

 

Prijave treba dostaviti isključivo elektronskom poštom na adresu MPŠV prodanos@minpolj.sr.gov.yu najkasnije do 27. novembra 2007.

 

MPŠV će uspešne kandidate obavestiti  elektronskim putem, kojom će se prilikom dostaviti i instrukcije za pripremu prezentacije i datum i mesto održavanja sajma.

 

 

Jelena Milovanović

Economic Development and Employment Coordinator

 

Deputy Prime Minister's

Poverty Reduction Strategy

Government of Serbia

 

Contact details:

Address:       Bulevar Mihajla Pupina 2/RM 116

                    Palata Srbije                   

                    11000 Beograd

Phones:       +381 11 311-4605

                    +381 11 311-4798

                    +381 11 213-7915

Fax:             +381 11 213-9754

E-mail:          jelena.milovanovic@sr.gov.yu

Web address: www.serbia.sr.gov.yu

                      www.prsp.sr.gov.yu