Home [konkursi] Javni konkurs za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite...

Javni konkurs za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, april 2023 – mart 2024.

178
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA FINANSIRANJE PROGRAMA  KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA IZ OBLASTI ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U PERIODU APRIL 2023. – MART 2024. GODINI

1. Predmet oglašavanja
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, pruža podršku udruženjima za realizaciju programa koji unapređuju položaj članova udruženja – osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kroz pružanje podrške u ostvarivanju prava iz različitih oblasti i stvaranje jednakih mogućnosti za što samostalniji život i socijalnu uključenost.  

2. Podnosioci prijava
Podnosioci  prijava mogu biti isključivo:
1. Udruženja sa sedištem u gradu Beogradu koja su registrovana u Registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre.
2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Program se dostavlja na srpskom jeziku, napisan ćirilicom, obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. 
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
– Prilog 1 – Obrazac za pisanje programa, 
– Prilog 2 – Obrazac budžeta programa, 
– Prilog 3 – Narativni budžet,
– Izjava o broju članova udruženja (dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs i Portalu e-Uprava). 

4. Rok i način dostavljanja programa
Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima: Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa.
Programi se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: