Home [njuz] Saopštenje povodom održavanja sednice Senata BU

Saopštenje povodom održavanja sednice Senata BU

47
0

 Predstavnici studenata razočarani su činjenicom da Senat Univerziteta u Beogradu na današnjoj sednici uopšte nije razmatrao predlog KONUS-a u vezi sa primenom Autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju koje je usvojila Skupština Srbije. Time se potvrđuje naša procena da fakulteti pokušavaju da prolongiraju striktnu primenu Zakona

 i time direktno opstruišu proces njegovog sprovođenja.

Ovakvo ponašanje Senata, u trenutku kada čitava javnost od njegovih članova očekuje jasan, razuman i kompromisan stav, nedvosmisleno govori da univerzitetska zajednica još uvek ne želi da pristupi konstruktivnom rešavanju problema i da je intervencija Ministarstva prosvete opravdana i neophodna.
Smatramo da ovakav način odnošenja profesora prema studentima svakako nije partnerski i pokazuje da univerziteti i KONUS nisu spremni da odgovorno pristupe rešavanju statusa svih visokoobrazovanih građana Srbije.
Prethodnih godinu dana studentska inicijativa za zaštitom stečenih prava i izjednačavanjem statusa diplomiranih i mastera je naišla na snažnu podršku od strane izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i najšireg javnog mnjenja.
Ukoliko univerzitetska zajednica nije sposobna da Zakon striktno primenjuje, onda će o njegovoj primeni morati da se postaraju službe nadzora nadležnog ministarstva. Takođe, ukoliko se nastavi ignorisanje i kršenje Zakona od strane univerziteta, bićemo prinuđeni da se obratimo i poslednjoj instanci vlasti, a to je sudska vlast.

Nadamo se da će Ministarstvo prosvete konačno uvideti da mora da preuzme ulogu zaštitnika prava studenata i 450.000 visokoobrazovanih građana Srbije, jer univerziteti već godinu dana pokazuju da nisu zreli da se uhvate u koštac sa rešavanjem ovog problema od nacionalnog značaja.

Studentski parlament Univerziteta u Beogradu
Studentska unija Srbije
Savez studenata Beograda