Home [ volontiranje ] PRAKSA U SMART KOLEKTIVU

PRAKSA U SMART KOLEKTIVU

231
0

Smart kolektiv je dinamična i kreativna organizacija civilnog društva iz Beograda, posvećena pronalaženju inovativnih rešenja za sve brojnije društvene i ekološke izazove. Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da iskustva i logiku biznisa primeni u rešavanju društvenih i ekoloških problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative. Smart kolektiv osmišljava i realizuje programe koji pokreću pozitivne promene, delujući kroz dva ključna programa: društveno odgovorno poslovanje (CSR) i socijalne inovacije.

Praktikant/praktikantkinja

Tokom tromesečne prakse u Smart kolektivu, praktikant/praktikantkinja će imati priliku da učestvuje u svim fazama planiranja i sprovođenja projekata iz različitih oblasti, u organizaciji događaja, kao i u komunikaciji sa kompanijama, donatorima, organizacijama civilnog društva i drugim saradnicima Smart kolektiva.

Zaduženja:

  • Logistička i administrativna podrška koordinatorima projekata pri implementaciji projektnih aktivnosti;
  • Komunikacija sa partnerima – kompanijama, donatorima, organizacijama civilnog društva i drugim saradnicima Smart kolektiva;
  • Priprema dokumenata, izveštaja i prezentacija u saradnji sa koordinatorima projekata.

Period realizacije prakse:

  • jul – septembar 2022. godine

Idealni kandidati/kinje su:

  • Student/kinje završnih godina/master studija/mladi diplomci;
  • Zainteresovani/e za CSR, ekologiju, socijalno preduzetništvo i socijalne inovacije;
  • Sposobni/ne za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku.

Smart kolektiv vam nudi:

  • Priliku za usavršavanje i sticanje radnog iskustva u kreativnom i podsticajnom okruženju;
  • Mogućnost saradnje sa inovativnim organizacijama, društveno odgovornim kompanijama, socijalnim preduzećima i uglednim domaćim i međunarodnim institucijama;
  • Potvrdu o obavljenoj radnoj praksi po završetku prakse.

Kako i do kada da se prijavite: