Poziv mladim ljudima za učešće u projektu “Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladim ljudima“

0

 Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY u Sarajevu tokom ovog mjeseca realizira nekoliko aktivnosti za mlade ljude u okviru projekta pod nazivom: “Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladim ljudima“ podržanog od strane organizacije CARE International
Projekat se sprovodi na Regionalnom nivou, dakle osim u Bosni i Hercegovini u projekat su uključene i Hrvatska, Srbija i Crna Gora.

Sveobuhvatni cilj projekta
Mladi muškarci od 13- 19 godina pokazuju ponašanje koje podržava društvene norme koje više izjednačuju rod i ponašanje koje obeshrabruje nasilno ponašanje (u odnosu na mlade djevojke i na njihove vršnjake).

Aktivnosti projekta

1.ISTRAŽIVANJE O RODNO ZASNOVANOM NASILJU – ova aktivnost će se sprovesti u martu i aprilu 2007 godine. 15 mladih muškaraca i 15 mladih djevojaka će biti uključeno u istraživačke aktivnosti (fokus grupe, radionice, intevjui).

2. TRENING VRŠNJAČKIH EDUKATORA O RODU, SEKSUALNOSTI I NASILJU

Vršnjačka edukacija je metod obrazovanja koji omogućava ljudima koji imaju nešto zajednično – kao što su godine, spol, društvena grupa ili uloga (u našem slučaju to su mladi ljudi) – da komuniciraju jedni sa drugima u cilju razmjene znanja i vještina.

1. Istraživačke aktivnosti u trajanju od 5 dana (29.mart-2.april)

Ovdje nam je potrebno prisustvo 15 mladića dobi od 14 do 18 godina i to svih 5 dana aktivnosti i prisustvo 12 do 15 djevojaka istog uzrasta. One će učestvovati u aktivnostima samo dva dana i to 29. marta i 1. aprila.

2. Trening trenera koji će se održati u aprilu ili maju (o terminima ćete biti blagovremeno obavješteni).

Važna napomena: Mladi ljudi koji budu uključeni u projekat, treba da učestvuju u svim planiranim aktivnostima, dakle u istraživanju,u treningu kao i u radu sa mladim ljudima

Svi zainteresirani treba da se prijave najkasnije do ponedeljka 26.03.2007. g., na e-mail:bhfpa.xy@bih.net.ba , te da ostave svoje ime i prezime, broj telefona i starosnu dob.

Kontakt osoba: Adnan Cviko, Trener vršnjačke edukacije, tel: 061265599

Previous articlePotpuna zabrana pušenja i u Nemačkoj?!
Next articleProlećni kampovi u Belgiji