Home [njuz] Konačno dogovor studenata i rektora

Konačno dogovor studenata i rektora

41
0

 Studenati i rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević postigli dogovor o izjednačenju statusa diplomirani i master. Kako se navodi u saopštenju Studentske unije Srbije, Saveza studenata Beograda i Studentskog parlamenta na današnjem sastanku sa rektorom Brankom Kovačevićem

 zaključeno je da Ministarstvo prosvete treba da propiše obrazac uverenja kojim se potvrđuje da je diploma stečena prema starim nastavnim programima jednaka novoj diplomi mastera.

"Potvrdu će, bez nadoknade, izdavati fakulteti. Izdavanjem takvog uverenja o jednakosti diploma biće potpuno nepotrebna njihova zamena", navodi se u saopštenju.

Takođe, na današnjem sastanku postignut je i dogovor o tome da je svim diplomcima potrebno omogućiti upis na doktorske studije pod istim uslovima koji važe za mastere, počev od školske 2007/2008. godine.

Predstavnici studentskih organizacija i rektor Beogradskog univerziteta saglasili su se i da svim diplomiranim studentima koji su ove godine upisali master studije, a nakon odluke o izjednačenju statusa žele da odustanu od tih studija treba vratiti novac koji su uplatili za školarine.

Zajednički stav je i da diplomcima koji su prošle godine upisali master studije, na odseku na kojem su prethodno i diplomirali, treba omogućiti da im se položeni ispiti master programa priznaju prilikom upisa na doktorske studije.

"Zajednički zaključci rektora i predstavnika studenata treba da budu usaglašeni i sa ministrom prosvete Zoranom Lončarom.
Očekujemo da će se sastanak sa ministrom održati u najkraćem mogućem roku, kako bi se što pre počelo sa primenom predloženih rešenja, budući da su konkursi za upis na doktorske studije u toku", navodi se u zajedničkom saopštenju studentskih organizacija.

Ministarstvo prosvete ocenilo je da nijedno tumačenje pravne norme iz bilo kog zakona, pa i Zakona o visokom obrazovanju, ne sme biti na štetu bilo kog građanina Srbije i njegovih ranije stečenih prava "radi ostvarenja bilo čijih kolektivnih ili ličnih interesa".

Skupština Srbije pre četiri dana usvojila je autentično tumačenje odredbe Zakona o visokom obrazovanju kojim se izjednačava status diplomaca koji su studirali po starim nastavnim programima i onih koji po novim programima, usklađenim s Bolonjskom deklaracijom, stiču zvanje mastera.

Izvor: B92