Forum omladinske politike 2021: Koliko su mladi zdravi?

0

Krovna organizacija mladih Srbije poziva sve zainteresovane mlade sa teritorije Republike Srbije da se prijave za ovogodišnji Forum omladinske politike! 

Forum omladinske politike je jednodnevni događaj koji KOMS tradicionalno od 2017. realizuje jednom godišnje na različite teme i sa idejom i ciljem da omogući mladima da ravnopravno učestvuju zajedno sa predstavnicima institucija u procesima donošenja važnih odluka za unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji. 

2020. i 2021. su godine u kojima je živote svih, a tako i mladih obeležila pandemija KOVID-19. U tom periodu shvatili smo da zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti, već i stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a mladi su društvena grupa sa specifičnim problemima i potrebama, te je ovoj temi potrebno posvetiti veću pažnju. Upravo iz tog razloga ove godine želimo da usmerimo pažnju donosilaca odluka, mladih i javnosti na zdravlje mladih, te će ono i biti centralna tema Foruma. 

Forum će okupiti više od 70 mladih iz različitih delova Srbije, kao i relevantne aktere i institucije iz oblasti omladinske politike, zdravlja i javnog zdravlja, koji će ravnopravno razvijati mehanizme za zajednički rad i aktivizam u oblasti zdravlja mladih. 

Događaj ćemo organizovati u saradnji sa najvažnijim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim institucijama. Na njemu će biti razgovarano o preporukama i smernicama za buduće aktivnosti u oblasti zdravlja mladih. Učesnici i učesnice Foruma će kroz panel diskusije i rad u manjim tematskim grupama mapirati ključne prilike za unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja mladih, a na bazi analiza i preporuka istraživanja koje će iste godine biti sprovedeno. Događaj će kroz formalno umrežavanje ključnih aktera dati podsticaj osmišljavanju inicijativa koje afirmišu aktivno učešće mladih u borbi za održive i efikasne politike i novih programa koji će se sprovesti u narednim godinama. 

Nacrt agende 

10.45 – 11.00 Prijavljivanje učesnika i registracija (ZOOM) 

11.00 – 12.00 Otvaranje Foruma – Zdravlje mladih (UŽIVO panel + Stream) 

Važnost teme zdravlja mladih, zašto je ove godine u fokusu tema zdravlja mladih  

12.00 – 12.15 – Rezultati istraživanja: Zdravlje mladih u Srbiji (UŽIVO panel + Stream) 

12.15 – 13.45 – Kako da nam mladi budu zdraviji? (UŽIVO panel + Stream) 

Kako panelisti komentarišu rezultate istraživanja; koji programi, aktivnosti, politike mogu da se osmisle i razviju kako bi se unapredilo stanje u oblasti?  

14.00 – 15.00 – Rad u tri radne grupe (ZOOM) – prvi deo  

Zajednički rad mladih i predstavnika relevantnih institucija i organizacija 

  1. Mentalno zdravlje mladih  
  2. Mladi i vakcinacija  
  3. Reproduktivno zdravlje mladih 

15.00 – 15.30 – Pauza  

15.30 – 16.30 – Rad u tri radne grupe (ZOOM) – drugi deo  

Zajednički rad mladih i predstavnika relevantnih institucija i organizacija 

  1. Mentalno zdravlje mladih  
  2. Mladi i vakcinacija  
  3. Reproduktivno zdravlje mladih  

Forum omladinske politike će biti održan u hibridnom formatu, 16. novembra 2021. Godine, od 11:00 do 16:30 časova.   

Paneli će biti održani uživo, a takođe će biti obezbeđen i njihov prenos uživo, dok će se rad u tematskim grupama održati onlajn, putem ZOOM platforme. 

Mladi koji se prijave da učestvuju na Forumu omladinske politike, učestvovaće ONLAJN. 

Pravo da učestvuju na ovogodišnjem Forumu omladinske politike imaju mladi: 

  • Od 15 do 30 godina, 
  • Sa teritorije Republike Srbije.  

Nije neophodno da imaš prethodno aktivističko iskustvo, ali svakako da iskustvo u oblasti zdravlja i aktivističko iskustvo mogu da budu prednost. 

Za učešće na ovogodišnjem Forumu omladinske politike prijavi se putem ovog linka. 

Rok za prijavljivanje je 6. novembar 2021. godine. 

Previous articleStipendija “Boris Trivan”
Next articleKonkurs za nagradu Pokretači promena 2021.