Home [njuz] Diplomirani i masteri jednaki (u pravima)

Diplomirani i masteri jednaki (u pravima)

60
0

 Skupština usvojila tumačenje kojim je izjednačen status ranije diplomiranih studenata i mastera. – Beogradski univerzitet saopštio da zvanja diplomiranih i mastera neće biti automatski izjednačena.Diplomirani i masteri juče su, odlukom Skupštine Srbije, konačno izjednačeni.

 Na taj način, pružena je mogućnost svima koji su diplomirali pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju da od matičnih fakulteta zatraže da im priznaju zvanje mastera.
Ipak, odluka poslanika juče je različito tumačena od predstavnika studentskih organizacija i univerzitetske zajednice. Dok akademci smatraju da su ovom odlukom zvanja automatski izjednačena, profesori ističu da je reč o izjednačavanju statusa i zaštiti stečenih prava.

U saopštenju Beogradskog univerziteta izričito je navedeno da zvanja diplomiranih i mastera neće biti automatski izjednačena.
– Odluka skupštine slaže se sa stavom Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) i govori o izjednačavanju statusa i zaštiti stečenih prava, a zvanje mastera ne spada u stečeno pravo.
Takođe, garantuje se zaštita prava diplomiranih i to u pogledu statusa, zapošljavanja, radnog odnosa i polaganja stručnog ispita.

Nigde u svetu, pa ni u Hrvatskoj čiji primer ovih dana svi navode, nije usvojeno automatsko izjednačavanje zvanja, već je ono moguće samo pod određenim uslovima – objašnjava dr Simo Avramović, profesor beogradskog Pravnog fakulteta, i dodaje da, ukoliko se odluka skupštine, bude i dalje različito shvatala, nadležni će zatražiti mišljenje Ustavnog suda.

Prema njegovim rečima, svaki fakultet će odlučivati o izjednačavanju zvanja, a KONUS je pre godinu dana propisao kriterijume pod kojima je moguće da diplomirani stekne master diplomu.
Automatsko izjednačavanje je izvesno ukoliko su studije na nekom fakultetu, po starom programu, trajale pet godina i podrazumevale su izradu diplomskog rada.

Ipak, prema mišljenju profesora Avramovića, nemoguće je izjednačiti zvanja diplomaca koji su učili četiri godine i, pre sticanja diplome, nisu bili u obavezi da izrade diplomski rad.
Svi koji su završili fakultete pod ovim uslovima, prema rečima našeg sagovornika, kako bi postali masteri najverovatnije će morati da polažu dodatne ispite i da izrade završni (master) rad.

Onima koji su studirali četiri godine i pisali diplomski rad, što je najčešći slučaj, biće nešto olakšano dobijanje novog zvanja. Ova pravila važe za sve diplomirane koji su stekli diplome decenijama unazad.

Profesor Avramović ističe da će odlukom skupštine najviše biti oštećeni studenti koji studiraju po novim programima i koji će za sticanje master zvanja morati da pohađaju petogodišnje studije, kao i magistri koji će, najverovatnije, izgubiti trku sa masterima, a za svoju titulu su se obrazovali najmanje šest godina.

U saopštenju, koje su potpisali predstavnici svih studentskih organizacija većine Univerziteta, stoji da zabrinjava situacija da većina visokoškolskih ustanova i dalje pokušava da zaradi na 450.000 diplomaca, jer sugeriše zamenu starih diploma novim.
„Ovi fakulteti se zalažu za naplaćivanje dodatnih ispita dosadašnjim diplomcima kako bi im izdali master diplome, čime obesmišljavaju i krše zakon i njegovo tumačenje.
Podsećamo da zamenu diploma treba vršiti ili po automatizmu ili je ne treba vršiti, ali dosadašnji akademci se, polaganjem dodatnih ispita, nikako ne smeju stavljati u nepovoljan položaj u pogledu novih mastera”, navode studentski predstavnici.

Takođe, oni objašnjavaju da fizičkom zamenom svoje diplome za novu master diplomu pojedinac ne bi dobio nikakva dodatna prava, jer su ova dva dokumenta proglašena ekvivalentnim.
Akademci će, kako kažu, predložiti Branku Kovačeviću, predsedniku KONUS-a, i Zoran Lončaru, ministru prosvete, da fakulteti svima koji su diplomirali besplatno izdaju uverenje da njihova diploma odgovara novoj master diplomi.

Takođe, informacija o izjednačavanju zvanja, prema mišljenju akademaca, trebalo bi da bude upućena nadležnim službama koje se bave nostrifikacijom diploma u evropskim zemljama.

Oni koji su upisali master nastavljaju sa učenjem

Profesori, kako kažu, nisu zabrinuti za sudbinu studenata koji su diplomirali po starom programu, a pre nekoliko nedelja su upisali na master studije.

– Budući da neće biti automatskog izjednačavanja zvanja, oni nemaju šta da izgube, već će steći dodatno obrazovanje i zvanje – objašnjava profesor dr Simo Avramović.
Nove master studije su strukovno, odnosno profesionalno orijentisane i označavaju specijalizaciju u određenoj struci. Svi koji imaju zvanje mastera su neka vrsta majstora svog zanata.

preporuči prijatelju | prokomentariši
Izvor: Politika