Home [treninzi] IKT alati i digitalne platforme za mala i srednja preduzeća u turizmu

IKT alati i digitalne platforme za mala i srednja preduzeća u turizmu

134
0

ICT Hub, zajedno sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore uz podršku USAID-a pozivaju vlasnike i/ili menadžere malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da se prijave na Digitalnu Akademiju IKT alati i digitalne platforme za MSP u turizmu.

Ako želite da saznate kako da na najbolji način predstavite svoju uslugu onlajn, kako da upoznate profil vaših korisnika i tako privučete što više gostiju, kako da kreirate brend od vašeg biznisa, kako da unapredite i pozicionirate vaše poslovanje na tržištu i ublažite posledice koje pandemija Korona virusa ima na poslovanje, onda je Digitalna Akademija pravi edukativni program za Vas!

Digitalna akademija će odabranoj grupi predstavnika MSP-a iz oblasti turizma pružiti priliku da rade sa IKT ekspertima u jedinstvenom okruženju, fokusiranom na praktično znanje i razmenu iskustva. Učesnici će putem interaktivnog predavanja i praktičnog rada u malim grupama uz mentorski rad i direktnu konsultaciju sa predavačima na licu mesta, kao i domaćih zadataka i materijala za budući rad imati priliku da unaprede svoje veštine i poslovanje.

Digitalna Akademija se u potpunosti realizuje onlajn i učešće je besplatno! Jedno vam je potreban računar, dobra internet konekcija i visoka motivacija.

  • KADA I GDE ĆE AKADEMIJA BITI ODRŽAVANA?

Prilagođavajući se okolnostima usled pandemije COVID-19, Digitalne Akademije će biti realizovane u onlajn formatu. Akademije će se održavati preko Zoom platforme.

  • KAKO ĆEMO BIRATI POLAZNIKE?

Digitalna Akademija za će okupiti 15 učesnika. Glavni kriterijumi za odabir polaznika će biti motivisanost za pohađanje ovog programa, osnovno postojanje preduzeća na Internetu (posedovanje imejla, bar jednog profila na socijalnim mrežama ili digitalnim platformama u turizmu) kao i da je prijavljeni/a vlasnik/ca ili na menadžerskim pozicijama i ima volju, sposobnost i viziju da prihvate važnost digitalnih veština, savlada ih i prosledi znanje dublje u svoje matične biznise. Učesnike će odabrati nezavisna komisija sačinjena od eksperata iz oblasti turizma i digitalnog marketinga. Polaznici koji uspešno završe program će dobiti digitalne sertifikate. Uslov za dobijanje sertfikata je aktivno učešće na sva 3 dana trajanja Akademije.

  • KOLIKO AKADEMIJE TRAJU?

Digitalna Akademija će trajati 3 dana, sa radnim danom do 5 sati sa pauzama, u periodu od 10 do 15h. Između akademija će biti razmak od po 7 dana da bi učesnici imali vremena obrade primljeno znanje i da urade domaće zadatke. Program je dizajniran da kroz 3 trodnevna modula obradi niz značajnih tema i omogući sticanje znanja i veština potrebnih kako bi MSP u turizmu unapredila svoje poslovanje i kako bi se prilagodili novonastalim promenama na tržištu.

  • ZAŠTO SU POTREBNE DIGITALNE AKADEMIJE?

Prošla godina je pokazala da je upotreba digitalnih alata u poslovanju malih turističkih ponuđača postala neophodnost koja često može da napravi razliku između opstanka i gašenja poslovanja. U prethodnim mesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu ,,ICT alati u ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori,  Bosni i Herzegovini” putem kog je identifikovana velika potreba MSP koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkog turizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima i digitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program Digitalnih akademija. Gledajući poslovne izglede i tekuće promene u tržišnim nišama, i uzimajući u obzir posebne potrebe ciljne grupe u svakoj zemlji, zajedno sa samim formatom je kreiran sadržaj Digitalne Akademije. Sve je očiglednije da će u vremenu koje dolazi putovanja na daljinu i dalje opadati, a većina turista radije će odlučiti da putuje bliže kući ili čak samo unutar granica svojih država. Međutim, s obzirom da Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina čine koherentnu geografsku i u određenoj meri demografsku jedinicu – sadržaj će biti prilagođen novonastaloj situaciji i veći naglasak će biti stavljen na saradnju ove 3 države kada je reč o ekološkom, seoskom i avanturističkom turizmu.

Za svako vaše pitanje, stojimo uvek na raspolaganju putem e maila info@dtour.icthub.rs , telefona +381 11 411 8881.

Događaj se realizuje u okviru USAID-ovog projekta  USAID E&E sektor za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća u saradnji sa ICT Hub-om i partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.me iz Crne Gore.

Više info na https://dtour.icthub.rs/digitalne-akademije/