Dodeljuju se grantovi za inovativne partnerske inicijative u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, Južnoj i Istočnoj Srbiji

0

U okviru projekta „ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo“ raspisan je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Rok za podnošenje predloga projekata je 12.2.2021. godine do 17 časova.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na web sajtu act.org.rs.

Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, opredelila je 5,2 miliona evra odnosno 5,7 miliona CHF za realizaciju prve faze ACT projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koja traje do kraja 2023. godine. Projekat ACT sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Previous article14.  “Beogradski dani inženjera – EBEC Beograd 2021”
Next articleObuka za organizacije koje rade na polju zapošljvanja i preduzetništva mladih