Home [njuz] Kako mladi u Vojvodini provode slobodno vreme

Kako mladi u Vojvodini provode slobodno vreme

41
0

mladii.jpegU slobodno vreme mladi u Vojvodini najčešće gledaju televiziju, slušaju muziku, a vikendom izlaze, dok mnogo ređe ove trenutke troše na kulturne i stvaralačke aktivnosti i učenje stranih jezika, pokazalo je istraživanje, koje je za Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

 uradio Centar za primenjenu psihologiju Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Istina, istraživanje je pokazalo da slobodno vreme kulturnim i stvaralačkim aktivnostima i učenjem stranih jezika mladi Vojvođani češće popunjavaju što su stariji, ali činjenica koja bi morala da zabrine je da je, generalno, pre dve godine, kada je rađeno slično istraživanje, ova populacija bila više zainteresovana za kulturu, stvaralaštvo i strane jezike.

Zabrinjavajuća je i činjenica da je velika većina ispitanika zadovoljna načinom na koji provodi slobodno vreme. Čak više od polovine srednjoškolaca zadovoljno je izborom koje im nude škole, dok je kod studenata taj procenat oko trećine.
Ipak, i jedni i drugi smatraju da bi škole i fakulteti mogli da ponude još nešto, a to bi po većini trebalo da bude neki sport.

Da bi o tome valjalo dobro razmisliti i, naravno, nešto organizovano i učiniti pokazuje i podatak da se nekim sportom u slobodnom vremenu bavi polovina učenika, dok je kod studenata to svedeno na trećinu. Takođe bi nešto valjalo preduzeti i zbog činjenice da se u svim uzrastima sportom više bave momci, nego devojke.

Dosta slobodnog vremena, bar po ovom istraživanju, mladi Vojvođani provode u krugu porodice, te stoga verovatno većina i smatra da je u životu veoma važno negovati harmonične odnose, uz ljubav i podršku u porodici.
Nažalost, i pored ovakvih stavova većine, u odnosu na istraživanje od pre dve godine, mladi Vojvođani češće puše, piju alkohol i koriste marihuanu.

Ipak, istovrmeno, ova populacija u Pokrajini uglavnom se oseća bezbedno u svom okruženju, nije bila izložena nasilju, nije usamljena, ima s kim da razgovara o svojim problemima i zadovoljna je svojim životom.
Međutim, nije zanemarljiv broj mladih koji nisu zadovoljni obimom i načinima na koje nadležne organizacije vode brigu o njihovim problemima, a nemali je broj i onih koji smatraju da bi pomoglo njihovo lično angažovanje na tom polju.

Ispitanici

Istraživanje je sprovedeno u toku ove i prošle godine u 72 osnovne škole, 22 srednje i na 12 fakulteta i viših škola u Vojvodini. Ispitano je oko 3.600 osnovaca, 2.500 srednjoškolaca i 1.200 studenata.
Polovina ispitanika potiče sa sela, a druga polovina iz grada i većina ima oba roditelja.

Izvor: Dnevnik