Home [konkursi] Konkurs za price sa bloga

Konkurs za price sa bloga

44
0

knjiga.jpegPravila natječaja:

1. "Naklada Zoro" oglašava natječaj za priče s bloga, te odabrane najbolje među njima, ukoliko udovolje brojem i kvalitetom, "Naklada Zoro" kani objaviti u zbirci priča u vlastitoj produkciji.

2. Autori koji sudjeluju u natječaju, slanjem prijave na natječaj prihvaćaju sve njegove uvjete i pravila.

3. Svaki autor na ovaj natječaj može prijaviti SAMO JEDNU svoju priču. Potrudite se prijaviti najbolje što imate!

4. Prijavljivati se mogu samo priče objavljene na blogu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine (u obzir dolaze svi blog-serveri na "uzajamno razumljivim jezicima"), koje u trenutku prijave moraju biti dostupne na blogu; i ne smiju biti do isteka natječaja objavljene nigdje drugdje osim na blogu. Ukoliko su priče s bloga objavljene i negdje drugdje (u nekoj zbirci, zborniku, časopisu, novinama), ne mogu se prijaviti na natječaj. Svi su autori i sve priče koje se prijavljuju na natječaj u potpuno ravnopravnom položaju. Za sadržaj buduće zbirke nema nikakvih "ključeva", jedini kriterij je kvaliteta priča. Kod priča odabranih za objavljivanje u budućoj zbirci, poštivat će se izvorni jezik na kojem je napisana i objavljena na blogu autora.

5. Prijava priče na natječaj obavlja se na sljedeći način: priču prijavljuje sam autor odnosno bloger, ne primaju se prijave "trećih osoba"; čime se podrazumijeva da autor svojom voljom sudjeluje u natječaju; autor priče treba uredniku zbirke mailom na adresu davor.sisovic@pu.htnet.hr poslati poruku sa subjectom "prijava na natječaj za blog priču", te u poruci navesti naslov priče, i link na kojem se priča može pročitati odnosno skinuti. Na poseban zahtjev urednika, autor mora poslati priču u "čitljivijem" formatu ukoliko je inačica objavljena na blogu tehnički problematična.

6. U budućoj zbirci uz svaku priču navest će se pravo i puno, te blogersko ime autora, i naziv i adresa bloga na kojem je objavljena. Ukoliko autor inzistira na anonimnosti odnosno na korištenju isključivo svog blogerskog imena, poštivat će se njegova želja.

7. U ovom natječaju priče se ne rangiraju i ne nagrađuju, ishod svake prijave može biti jedino odbijanje ili prihvaćanje za objavljivanje u zbirci.

8. Svakom autoru kojemu se u zbirci objavi priča pripada jedan autorski primjerak zbirke, te pravo na kupnju određenog broja zbirki s popustom, prema uzancama nakladnika.

9. Priče koje se prijavljuju na ovaj natječaj ne bi smjele biti dulje od pet kartica teksta (9.000 znakova uključujući i razmake), no nećemo cjepidlačiti i za blaga prekoračenja ako je priča dobra. Priče puno veće duljine se međutim neće prihvaćati. Neće se prihvaćati ni prijave "romana u nastavcima" niti drugih formi priloga na blogovima koji odudaraju od uobičajenog poimanja "priče".

10. Podaci o prijavljenim pričama i autorima neće se javno obznanjivati do zaključenja zbirke. Tekuće informacije o tijeku natječaja objavljivat će se na blogovima Bookaleta i Zoroblog.

11. Zahvaljujemo svima koji će tekst ovog natječaja u cjelovitom obliku prenijeti na svoje blogove, na forume u kojima sudjeluju, na svoje web-stranice, ili u tiskane i druge medije.

12. Natječaj je otvoren od trenutka u kojem ste ovo pročitali, a krajnji rok za prijavu priča je 15. siječnja 2008. Međutim, ne morate čekati, priče možete početi prijavljivati odmah.

13. Autori čije će priče biti objavljene u budućoj zbirci priča s bloga obvezuju se da tu istu priču neće objavljivati nigdje drugdje u roku od godine dana nakon izlaska zbirke, a nakon toga u slučaju ponovnog objavljivanja svoje priče u bilo kojoj knjizi ili drugom mediju obavezuju se navesti da je ta priča prvi put objavljena u ovoj zbirci priča s bloga.

14. Sretno, i samo vi pišite!