Home [akcija] Podeli svoju COVID priču!

Podeli svoju COVID priču!

109
0

British Council pokrenuo je program “Unapređenje uloge nauke u društvu” s ciljem jačanja otpornosti država, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posledica, kroz korišćenje i promovisanje nauke i naučnih saznanja. U sklopu programa sprovodi se  istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade. Koristiće se pristup “volonterske nauke ” (engl. Citizen science), koji podrazumeva aktivno uključivanje mladih u sve faze istraživačkog procesa, od dizajniranja samog upitnika, validacije rezultata, do analize i predstavljanja rezultata istraživanja.

Poziv je otvoren do 25.oktobra 2020. za sve mlade ljude između 18 i 29 godina koji žele da se njihov glas čuje.

15 prijavljenih s najinspirativnijim odgovorima dobiće priliku da budu deo fokus grupe i učestvuju u izradi upitnika, kao i predstavljanju rezultata istraživanja kroz različite onlajn događaje.

Posebno se ohrabruju mladi iz raznovrsnih društvenih grupa (mladi iz ruralnih područja, mladi koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja, pripadnici različitih etničkih ili verskih manjina, LGBTI populacije, mladi s invaliditetom itd) da se prijave!

Formular za prijavu i više informacija na:

https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/sep/call