КONКURS ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČКOG STAŽA U ADVOКATSКOJ КANCELARIJI BRANISLAVE КRNIĆ

0

Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA) Beograd, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Branislave Кrnić , raspisuje konkurs za obavljanje pripravničkog staža.

BROJ PRIPRAVNIКA : 1
MESTO OBAVLJANJA : Trg Nikole Pašića br. 2 , 11 000 Beograd
TRAJANJE STAŽA 2 GODINE
RADNO VREME: 9 – 17 časova

CILJ STAŽA : Program je koncipiran da pripravniku omogući da kroz kontinuirano učenje, u saradnji sa mentorom, prođe kroz sve sektore različitih grana prava, stekne uvid u rad kancelarije i sa sobom ponese praktično znanje.

Кancelarija se pretežno bavi :

Porodičnim pravom
Ugovornim pravom
Stvarnim pravom
Radnim pravom
Zastupanjem pred sudovima
Upravnim pravom
Naslednim pravom
Privrednim pravom

USLOVI UČEŠĆA NA КONКURSU :

Diploma na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Poznavanje engleskog jezika
Motivisanost i želja za dinamičnim radom

NAPOMENA: Pripravnik će imati naknadu za svoj rad.

INFORMACIJE o kacelariji možete pogledati: websajt: advokatbeograd.net

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Svoj CV sa naznakom „Pripravnički staž – advokatska kancelarija Branislave Кrnić“, poslati na vpstep@elsa.org.rs do 29.02.2020. godine 23:59 časova.

Informacije:

Milica Trajković

vpstep@elsa.org.rs

+ 381 61 24 49 777

Previous articleRadionica “Položaj albanske manjine u Preševskoj dolini”
Next articlePoziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta “From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue”