KONKURS ZA PRIJEM STAŽISTA/KINJA

0
SHARE

sample-31.jpgStudentima/kinjama završnih godina studija, diplomacima i postdiplomcima sa fakulteta društvenih nauka, pruža se jedinstvena prilika da kroz aktivno uključenje u aktivnosti Centra i Beogradske škole za studije bezbednosti (istraživačko odeljenje u okviru Centra):

��steknu uvid u način rada i funkcionisanje istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;

��dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);

��steknu iskustvo i upoznaju se s metodologijom rada na istraživačkim projektima;

��prisustvuju predavanjima i diskusijama koje se organizuju u Beogradskoj školi za studije bezbednosti

��steknu kontakte (sa predstavnicima domaće i strane akademske javnosti, domaćih i stranih državnih i nevladinih organizacija, donosiocima odluka, ekspertima iz oblasti bezbednosti…);

��steknu iskustvo u organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina…;

��koriste komjuter i biblioteku (preko 1000 naslova);

��moguće objavljivanje radova.

Uslovi:

   

 1. • Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka
 2.  

(Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet

organizacionih nauka, Fakultet za bezbednost…);

   

 1. • Zainteresovanost za pitanja iz oblasti bezbednosti i ideja o željenoj oblasti specijalizacije;
 2.  

   

 3. • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
 4.  

   

 5. • Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku);
 6.  

   

 7. • Kompjuterska pismenost;
 8.  

   

 9. • Jaka motivacija
 10.  

Opis posla:

Od stažiste/kinje se očekuje da pomogne u obavljanju redovnih poslova Centra i da učestvuje u jednom istraživačkom projektu. Stažisti imaju obavezu da jednom nedeljno prisustvuju redovnom sastanku zaposlenih u Centru i da u dogovorenim rokovima dostave svoj deo istraživanja. Posao mogu obavljati ili u kancelariji Centra ili od kuće. Svi drugi poslovi i uslovi rada biće dogovoreni u direktnom kontaktu sa odabranim stažistima. Centar stažistima ne obezbeđuje platu, niti snosi troškove smeštaja. Stažisti bi bili angažovani za period od 1. novembra 2007. do 1. februara 2008. s mogućnošću produženja saradnje, pa i zapošljavanja.

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

1) biografija ne duža od 3 strane;

2) motivaciono pismo u kom ćete navesti: a) razloge zbog kojih konkurišete za praksu u našoj organizaciji; b) koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje; c) zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;

3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza…) ne duži od 10 strana

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 25.oktobra 2007. na adresu :office@ccmr-bg.org sa naznakom „NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU". Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Samo oni kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Kontakt :

Gundulićev venac 48

11000 Beograd, Srbija

tel/fax: 011/3287 226, 011/3287 334

www.ccmr-bg.org