RYCO regionalni upitnik o programima mobilnosti mladih

0

RYCO sprovodi upitnik koji ima za cilj da prikupi informacije o motivaciji mladih za prijavu i učešće u programima mobilnosti mladih,alii da sakupi informacije o postojećim preprekama njihovog učešća. Upitnik je dostupan na srpskom jeziku i za njegovo popunjavanje je potrebno maksimalno 10 minuta.

Link ka upitniku: https://forms.gle/wxPbM5nq6vy31bNG8

Rok za popunjavanje je 7. februar 2020.

 

Upitnik se sprovodi u okviru projekta “Unapređenje saradnje mladih irazmena mladih na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evropska unija, akoji ima za cilj da kreira nove mogućnosti za mlade da putuju iistražuju Zapadni Balkan, upoznaju svoje vršnjake i sarađuju nazajedničkim projektima u oblasti aktivizma u zajednici i da ponudi mnogedruge prilike za mlade

Previous articlePozivamo osobe sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda da se prijave na obuku WordPress-a
Next articleHeroji Reciklaže – Hackathon