Konkurs za donacije Hrabri iskoraci

1

Fondacija Jelena Šantić, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) petu godinu zaredom, raspisuje konkurs Hrabri iskoraci namenjen podsticanju društvenih promena kroz korišćenje angažovane kulture kao mehanizma za razvoj zajednica.

Duboko verujemo da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, a mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama.

Verujemo da promena dolazi odozdo i da su nosioci promena udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative. Kroz dodelu sredstava i podršku lokalnim inicijativama pomažemo ljudima iz lokalnih zajednica da artikulišu i realizuju svoje autentične lokalne inicijative, zbog toga agende za akciju kreiraju sami udruženi ljudi iz lokalnih zajednica, a ne mi.

Ovim konkursom podržavamo inicjative udruženih građana i građanki koji koriste angažovanu kulturu kako bi podstakle razvoj i odbranu 4 tipa resursa u zajednici:

 • ljude (uključujući informacije i znanje),
 • infrastrukturu (stare zgrade, javne prostore),
 • prirodne resurse kao i
 • kulturnu baštinu (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

 

FOKUS PODRŠKE 

Kroz podršku koju pružamo usmereni smo na inicijative udruženih građana i građanki koje predlažu aktivnosti koje koriste angažovanu kulturu kao mehanizam za razvoj svojih zajednica. Aktivnosti koje lokalne inicijative predlažu treba da budu usmerene na rešenja zasnovana na konkretnim potrebama građana i građanki.

Predložene aktivnosti treba da omoguće aktivno uključenje građana i građanki i da rezultiraju konkretnim promenama u zajednici  i zaštiti javnog interesa.

Rezultati aktivnosti lokalnih inicijativa treba da dovedu do unapređenja položaja građana i građanki i da doprinesu razvoju zajednica. Predložene aktivnosti i sadržaji mogu biti različiti, ali prednost će imati inicijative koje koriste inovativne pristupe i koje nude sistematična rešenja za rešavanje problema u zajednicama.

 

NAŠI IDEALNI KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE KRITERIJUME

 • Bave se rešavanjem konkretnih problema u zajednici;
 • Imaju ideju čiji je cilj usmeren na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja građana i građanki;
 • Znaju da animiraju i planiraju da u projekat aktivno uključe veći broj članova lokalne zajednice kroz angažovanu kulturu kao mehanizma za razvoj zajednice;
 • Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim akterima u zajednici;
 • Znaju da sastave precizan, jasan i realan budžet u skladu sa svojim projektnim aktivnostima.

 

Vrednosti u koje verujemo i za koje se zalažemo u svom radu su: solidarnost, transparetnost, poštovanje različitosti, negovanje dijaloga, participativnost, demokratsko upravljanje, kompetentost  i odgovornost.

Ovim konkursom neće biti podržane inicijative koje uključuju: jednokratne aktivnosti, nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, projekte koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

 

VISINA DONACIJE I TRAJANJE PROJEKTA

Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 3300$ u dinarskoj protivvrednosti.

Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu od 1. marta do 15. juna 2020. godine.

 

KO MOŽE DA APLICIRA? 

Konkurs Hrabri iskoraci je otvoren za sve neprofitne inicijative udruženih građana usmerene na javni interes bez obzira na formu udruživanja.

To mogu biti  formalne inicijative (udruženja i fondacije) kao i neformalne grupe građana kao i drugi oblici neprofitnog udruživanja građana koji su usmereni na zaštitu javnog interesa u zajednici.

Pojedinci, privredni subjekti, međunarodne, političke i verske organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Aplikant može da podnese JEDAN predlog projekta.

 

GDE I KAKO DOSTAVITI SVOJU PROJEKTNU IDEJU? 

Rok za podnošenje projektnih ideja je petak 24. januar 2020. godine do 17h, putem naše onlajn tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave.  Vašu projektnu ideju možete popuniti i poslati na sledećem linku. Način na koji ćete podneti vašu projektnu ideju (onlajn tekstualna aplikacija ili video prijava) možete sami odabrati na navedenom linku.

Projektna ideja pored opštih informacija potrebno je da obavezno sadrži sledeće informacije:

 • Potreban iznos za realizaciju ideje: Navesti ukupan iznos potrebnih sredstava. Pored ukupnog iznosa potrebnih sredstava, potrebno je  navesti glavne budžetske stavke sa potrebnim iznosima.
 • Svrhu/cilj vaše ideje: Opis problema koji želite da rešite, broj ljudi je pogođen problemom, na koji način vidite rešenje problema kao i šta je promena koju želite da ostvarite.
 • Aktivnosti: Opis planiranih aktivnosti koje želite da realizujete, opis ko će sve učestvovati u aktivnostima, šta su vam potrebni resursi za realizaciju i kada planirate  da realizujete aktivnosti.
 • Promene koju ćete ostvariti: Navesti očekivene rezultate vaše ideje, tj. šta je očekivana promena u vašoj zajednici.

Za dodatna pitanja u vezi sa apliciranjem možete nas kontaktirati na office@fjs.org.rs ili preko našeg FB profila https://www.facebook.com/fondacijajelenasantic/.

 

APLICIRAJ

Previous articleŠkolza YouTubere
Next articleBudi i ti jedan od preko 2000 volontera koji će nam pomoći da Evropske univerzitetske igre 2020 u Beogradu budu najbolje do sad!