Konkurs za izbor kompozicija za takmičenje Beovizija 2008.

0

sample-11.jpgSa ciljem da se izabere kompozicija koja će predstavljati Republiku Srbiju na Takmičenju za Pesmu Evrovizije 2008, RTS će organizovati i realizovati muzički festival pod nazivom BEOVIZIJA 2008 koji će se održati u februaru 2008. Na prvoj, polufinalnoj večeri biće izvedeno 20 kompozicija po izboru Selekcione komisije,

 od kojih se bira 10 kompozicija koje će biti izvedene na finalnoj večeri Festivala i od kojih će kompozicija sa najvećim brojem osvojenih glasova biti proglašena za predstavnika Republike Srbije na Pesmi Evrovizije 2008.

Uslovi konkursa su sledeći:

a) Konkurs se objavljuje za nove kompozicije zabavne i popularne muzike koje nisu objavljene ni izvedene do 01.10.2007. godine.

b) Tekstovi pesama moraju biti pisani isključivo na jezicima koji su u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji i autori mogu za izvođače kompozicija odabrati isključivo državljane Republike Srbije.

v) Autori treba da prilože gotov snimak kompozicije – play back – i matricu (master) u trajanju do tri minuta, sa notnim zapisom i interpretacijom izvođača koji će na takmičenju izvoditi kompoziciju, i tekstom u tri primerka. Selekciona komisija može sugerisati autorima određene izmene i dopune kompozicije i eventualnu promenu izvođača.

g) Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom sa adresom, telefonom (e-mail adresom) autora muzike i teksta.

d) Učesnici konkursa, čija dela budu odabrana prenose na RTS sva proizvođačka prava (master prava sa interpretatorskim pravima sadržanim u masteru) na snimku kompozicije i izdavačka ( publishing ) prava, i kao vlasnik snimka RTS stiče pravo da njihovo delo beleži, umnožava i stavlja u promet bez obzira na oblik i način umnožavanja i stavljanja u promet (u štampanom grafičkom obliku i u obliku snimka – audio, MP3, midi file i drugim poznatim i budućim oblicima ), aranžira, prvi put javno izvede, direktno prenosi / radio i TV prenos /, snimi za radio i TV, emituje na radijskim i televizijskim programima, svim sada poznatim i budućim modalitetima emitovanja, snimi na nosač zvuka i slike ( CD, kasete, video kasete, DVD i budući vidovi audio i video nosača), da se kompozicije obrade i koriste kao melodije za mobilne telefone (ring tonovi, real tonovi i polifone melodije) tj. upodobljuju za distribuciju kao mobile contente. Sva navedena prava RTS stiče, bez posebne naknade, kao isključivi nosilac prostorno, predmetno i vremenski i po broju neograničeno sa pravom da ih bez bilo kakvih ograničenja i posebnih saglasnosti autora prenese na treća lica.

Učešćem na konkursu autor je dužan da obezbedi da se na delo, kompoziciju kojom konkuriše, ne primenjuju odredbe ugovora kojim je prava na svoju kompoziciju preneo na publisher-a.

Autorske naknade po osnovu prava umnožavanja i stavljanja u promet naplaćuju se posredstvom Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava (u Srbiji SOKOJ).

Naknade po osnovu izdavačkih (publishing prava) isplaćuju se u iznosu od 50% od neto ostvarenog prihoda.

đ) Autorima odabranih dela garantuje se javno izvođenje na BEOVIZIJI 2008, kao i direktno emitovanje javnog izvođenja preko radija i televizije.

e) Autor dela koje dobije najveći broj glasova žirija i/ili publike na festivalu BEOVIZIJA 2008. stiče pravo učešća na Takmičenju za Pesmu Evrovizije 2008. koje će se održati 24. maja 2008. u Beogradu, Srbija.

ž) Prijave na konkurs sa radovima dostavljaju se najkasnije do 15. novembra 2007. godine na adresu: RDU Radio Televizija Srbije, Zabavni program, Takovska 10, 11000 Beograd, sa naznakom: za Beoviziju 2008.

z) Radovi koji ne ispunjavaju uslove pod tačkama od a) do d) biće diskvalifikovani, a radovi dostavljeni po isteku roka iz tačke ž) smatraće se neblagovremenim i Selekciona komisija ih neće razmatrati.

i) Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih dela, a prijavljeni radovi se ne vraćaju.

Kompozicije koje budu odabrane biće prvi put javno izvedene u emisijama koje će realizovati RTS.

Učešćem na konkursu iz stava 2 ovog člana, svaki učesnik prihvata propisane uslove konkursa, kao i uslove utvrđene ovim Pravilnikom i Pravilnikom Evropske unije za radio-televiziju o takmičenju za Pesmu Evrovizije 2008.
RTS ima pravo da u dogovoru sa autorom pobedničke kompozicije, u slučaju bilo kakvih problema u vezi sa nastupom izvođača, odabere drugog izvođača pobedničke kompozicije.

Previous articlePutevi ka omladinskoj politici
Next articleSnoop Dogg kao đubretar