Javni poziv za učešće na obukama u okviru projekta ,,Korak po korak do međunarodnih i evropskih projekata“

0

Grupa ,,Hajde da…” realizuje projekat pod nazivom ,,Korak po korak do međunarodnih i evropskih projekata čiji cilj jeste podizanje kapaciteta udruženja mladih, uduruženja za mlade i njihovih saveza, kancelarija za mlade i organizacija u oblasti sporta za pripremu i realizaciju projekata u okviru međunarodnih i evropskih fondova.

U oviru projekta, tokom novembra i decembra će biti realizovane tri obuke:

  • Obuka za pisanje, upravljanje i realizovanje međunarodnih i evropskih projekata

            (od 15. do 17.novembra)

  • Obuka na temu finansijskog upravljanja međunarodnim i evropskim projektima

           (od 29.novembra do 1.decembra)

  • Obuka o upravljanju projektima u osetljivom međunarodnom i interkulturalnom ambijentu i okviru

           (od 9. do 11.decembra)

            Projekat ,,Korak po korak do međunarodnih i evropskih fondova” podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kroz Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus + program EU i programe prekogranične saradnje.

PROFIL UČESNIKA

            Predstavnici/e uduženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, predstavnici/e kancelarija za mlade, predstavnici/e organizacija u oblasti sporta registrovanih na teritoriji Republike Srbije koje su u prošlosti ili trenutno realizuju, ili planiraju da realizuju međunarodne ili evropske projekte u  oblasti mladih. Učesnici/e treninga bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/kancelarijama za mlade odgovorni/e za realizaciju evropskih i međunarodnih omladisnkih projekata, koordinaciju i/ili upravljanje finansijkim sredstvima. Jedna organizacija/ kancelarija za mlade može da prijavi najviše četiri predstavnika za učešće na obukama.

LOGISTIKA TRENINGA

            Obuke će biti realizovane u studentskom odmaralištu ,,Radojka Lakić” na Avali tokom novembra i decembra prema gore navedenom rasporedu. Učesnici su obavezni da prisustvuju svim danima obuke za koju se opredele.

Obuke će voditi treneri koji su deo trenerskog tima Grupe ,,Hajde da…”. Učesnicima će naknadno biti poslata agenda obuka.  Svi troškovi materijala za rad, smeštaja, obroka i puta do mesta održavanja obuka su pokriveni (isključivo troškovi prevoza autobusom ili vozom).

КAKO SE PRIJAVITI?

           Svaki/a predstavnik/ca organizacije ili kancelarije za mlade koji zadovoljavaju kriterijume (opisano u gornjem pasusu Profil učesnika) treba da popuni online prijavni formular u odnosu na to za koju su obuku zainteresovani. Selekciju učesnika/ca će raditi članovi/ce trenerskog tima Grupa ,,Hajde da…”.

Prijavni formulari se nalaze na sledećim linkovima:

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Ukoliko niste u prilici da prisustvujete svim danima obuke za koju ste zainteresovani, nemojte se prijavljivati. Rezultati selekcije biće javljeni svim prijavljenim učesnicima/cama.

Kontakt osoba za više informacija: Slađana Vlatkoivć, sladjanavlatkovic@gmail.com, +381 61 305 3559.

Previous articlePostani volonter portala Hoću u pozorište
Next articleIndividualni susreti sa predstavnicima vrhunskih svetskih poslovnih škola – Jedan na jedan MBA i Masters skup – Beograd, 27-28 novembra 2019!