Diplomirani ili master, opet!?

0

keybroad.gifIako je školska godina za sve visokoškolce u Srbiji uveliko počela, još nije jasno da li su i pod kojim uslovima diplomirani pravnici, ekonomisti, inženjeri, odnosno, svi koji stiču ili već imaju VII-1 stepen stručne spreme izjednačeni sa budućim masterima. Zakonodavni odbor Skupštine Srbije rekao je da jesu. Čeka se da odluku potvrdi Skupština. Ali u Univerzitetskoj zajednici kaže: „Ovde se radi o ekvivalenciji prava, a ne diploma.“ Studenti poručuju: „Diplomirani i master su isto, tužićemo ih“.

To znači da se zbrka zbog Bolonjske deklaracije nastavlja. Prošle godine studenti su nekoliko puta protestovali – blokirali fakultete, šetali, zaustavljali saobraćaj… tražeći, između ostalog, da se izjednače ranije stečene fakultetske diplome sa masterima, koji zvanje stiču po novim programima (po Bolonjskoj deklaraciji).
Pod pritiskom studenata, Zakonodavni odbor je u julu po drugi put dao autentično tumačenje spornog člana Zakona o visokom obrazovanju.

Prema ovom tumačenju, svi koji su stekli VII-1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik, diplomirani inženjer…) izjednačeni su sa onima koji steknu naziv master.
Ovo tumačenje mora da potvrdi Skupština, a to bi, kažu studenti, posle višemesečnog čekanja trebalo da se desi na sednici parlamenta koja je u toku. Međutim, problem je što studenti i akademska zajednica ni na tumačenje koje je dao Zakonodavni odbor ne gledaju isto.

– Univerzitetska zajednica već najavljuje da neće biti izjednačene diplome diplomiranih i mastera već samo njihova prava. Po nama, tumačenje koje je dao Zakonodavni odbor jasno kaže da su diplome suštinski izjednačene.
To znači da fakulteti svakom studentu koji dođe i traži da mu se izda master diploma moraju izaći u susret.
Žestoko ćemo reagovati ukoliko se Univerzitetska zajednica bude ovako ponašala i pravdu ćemo potražiti na sudu – rekao je juče za „Blic“ Nemanja Stamenčić, član Izvršnog odbora Studentske unije Srbije.

Sima Avramović, profesor na Pravnog fakultetu u Beogradu, koji je učestvovao u izradi Zakona o visokom obrazovanju, kaže da je zakonska formulacija koju je dao Zakonodavni odbor „možda nemušta, ali i da zakon upućuje na Konferenciju univerziteta Srbije, koja ima poslednju reč“.
– Konferencija univerziteta je pre godinu dana zauzela stav da je izjednačavanje u pravima nesporno, a da izjednačavanje u zvanjima zavisi od specifičnosti pojedinih fakulteta, dužine trajanja studija, vrste studijskih programa, vremena kada je diploma stečena…
To u praksi znači da će svaki fakultet utvrditi da li može dati i ekvivalenciju zvanja – kaže prof. dr Avramović.

On ističe da svaki diplomirani akademac ne može automatski dobiti zvanje mastera. Zvanje master, kaže Avramović, podrazumeva da student tokom školovanja ostvari 300 bodova, što odgovara petogodišnjim studijama i odbranjenom diplomskom radu.

Studenti: Ne pristajemo na polaganje dodatnih ispita

Studenti kažu da će sačekati odluku Skupštine i reakciju Konferencije univerziteta Srbije, ali…
– Nećemo pristati na polaganje dodatnih ispita da bismo dobili zvanje mastera. Od Ministarstva prosvete očekujemo da natera KONUS, univerzitete, fakultete i dekane da poštuju zakon, a ne da ga iskrivljuju onako kako njima odgovara – kaže Nemanja Stamenčić.

Studentska unija Srbije poziva sve akademce da ne upisuju master studije „jer će dobiti zvanje koje već imaju, a moraće da plate upisninu od nekoliko hiljada dinara.
– Oni hoće da da naruše pravnu sigurnost i stečena prava 450.000 visokoobrazovanih građana i 180.000 studenata u Srbiji. Da li to znači da diplomirani koji su završili pre 30 godina treba da idu na doškolovanje svaki put kada se promeni program i zakon? – pitaju u Studentskoj uniji Srbije.

Izvor: Blic

Previous articleNovi film Milutina Petrovića na Dečjem filmskom festivalu
Next articleKonkurs za nagradu “Djordje Fiser” 2007 – humor i satira