Poziv za učešće u nacionalnom treningu o rodnom identitetu u omladinskom radu

0
Centar LINK u saradnji sa GeROG-om realizuje nacionalni trening na temu rodnog identiteta u omladinskom radu.
Ovom prilikom pozivamo zainteresovane omladinske lidere/ke, omladinske radnike/ce kao i druge osobe koje rade sa mladima da se prijave za učešće u treningu GendeRize Me!
GendeRize Me! je trening tokom kog će učesnici/ce imati priliku da unaprede znanja i veštine u oblasti rodnog identiteta (rodni i seksualni identitet, sličnosti i razlike; dekonstrukcija stereotipnih uloga muškarca/žene; aspekti rada sa mladima; itd.), kao i da stečeno znanje primene u radu sa mladima.
Uz podršku mentorskog tima, učesnici/ce će imati priliku da utiču na lokalnu zajednicu; doprinesu osmišljavanju online kampanje informisanja šire populacije i održe radionicu u svojoj lokalnoj zajednici.
Pravo učešća u treningu imaju omladinski radnici/ce, omladinske lideri/ke kao i druge osobe koje rade sa mladima (nastavnici/ce, profesori/ke, sportski treneri/kinje, aktivisti/kinje organizacija civilnog društva i sl.) sa teritorije Republike Srbije, a koji su stariji od 15 godina.
Prednost prilikom izbora imaće osobe koje imaju iskustva u realizaciji programa sa mladima ili za mlade.
Za učesnike/ce je obezbeđen radni materijal, putni troškovi, smeštaj i ishrana tokom treninga.
Trening će se realizovati u Somboru, u periodu od 31.10. 2019. – 5.11.2019.
Rok za prijave je 10.10.2019. godine, a informacije o prijemu biće poslate do 17.10.2019.
Projekat “GendeRize Me! – Nacionalni trening o rodnom identitetu u omladinskom radu” realizuje Centar za razvoj zajednice LINK iz Sombora u partnerstvu sa Centrom za regenerativnu održivost gradova CeROG iz Novog Sada, a uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

 

Previous articleSlobodna zona Junior: Besplatna škola dokumentarnog filma za srednjoškolce
Next articleHumanitarno Stand Up veče 2019.