Home [treninzi] Savetodavni odbor omladinskih NVO- MOS RS i Beogradski fond

Savetodavni odbor omladinskih NVO- MOS RS i Beogradski fond

98
0

 Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Beogradski fond za političku izuzetnost (NVO zadužena za formiranje, koordinaciju i praćenje rada Savetodavnih odbora) pozivaju NVO da učestvuju na konkursu za izbor članova Savetodavnog odbora omladinskih nevladinih organizacija, koji će biti uključen u konsultativni proces izrade Nacionalne strategije za mlade. Ukupno će biti formirano šest Savetodavnih odbora (SO): SO omladinskih nevladinih organizacija, SO podmladaka političkih partija, SO lokalnih vlasti, SO poslovnog sektora, SO medija i SO međunarodnih organizacija i donatora. Od članova Savetodavnih odbora se očekuje da aktivno učestvuju u procesu (na nacionalnom i lokalnom nivou) i da adekvatno doprinsu izradi ovog veoma važnog, strateškog dokumenta Republike Srbije.
Opšti uslovi koje članovi Savetodavnih odbora moraju da ispune su sledeći:
– motivisanost i zainteresovanost za učešće u izradi Nacionalne strategije za mlade kroz rad SO
– posedovanje relevntnih znanja i/ili iskustava koja mogu doprineti izradi Nacionalne strategije za mlade
– organizacija/institucija koja želi da učestvuje u radu SO mora imenovati stalnog člana i njegovog zamenika i o tome obavestiti Beogradski fond za političku izuzetnost odnosno MOS RS
– SO ima 10 članova, osim u posebnim slučajevima i uz saglasnost Ministarstva omladine i sporta RS
Izbor članova ovog SO vrši se putem javnog poziva na kojem mogu da učestvuju:
– NVO koje predstavljaju širi ili uži deo omladinske populacije
– NVO koje realizuju omladinske programe
Organizacije koje žele da učestvuju na ovom konkursu treba da popune prijavnu formular (u prilogu) i da ga do srede, 17. oktobra 2007, dostave BFPE-u (na mbogdanovic@bfpe.org ili faksom 011/30 34 830 i 30 36 520). Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milici Bogdanović, koordinatoru programa u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, na tel: 011/ 30 35 830 i 30 34 830, kao i na gore navedenu imejl adresu.
Rezultati konkursa biće poznati do 19.oktobra 2007. i biće objavljeni na sajtu Ministarstva omladine i sporta RS (www.mos.sr.gov.yu).

Poziv SO OMLADINSKE NVO- MOS RS i BFPE.pdf

prijavni formular- SO OMLADINSKIH NVO- MOS RS I BFPE.doc