Кonkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2020

0

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja. Кonkurs traje od 2. jula do 5. avgusta 2019. i otvoren je za sve pojedince, predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja. Predlozi moraju biti u skladu sa Strategijom Vikimedije Srbije.

Vikimedija Srbije je neprofitna, nevladina organizacija koja radi na oslobađanju i digitalizaciji kulturno-istorijskih sadržaja, sakupljanju fotografija i drugog multimedijalnog sadržaja i promovisanju ideje o sakupljanju i deljenju slobodnog znanja. Svrha ovog poziva jeste podsticanje mladih ali i iskusnih entuzijasta da implementiraju Vikimedijine projekte u cilju promovisanja slobodnog znanja.

TEME КONКURSA

Vikimedija Srbije obavlja svoju delatnost u skladu sa zvaničnom strategijom organizacije. Strategija obuhvata fokusiranje na tri oblasti koje su ujedno i teme ovog konkursa i na koje se predlagači mogu pozvati prilikom podnošenja projekata:

Obrazovanje – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama. Pod ovim se podrazumevaju:

 • organizovanje predavanja i radionica o uređivanju Vikipedije u okviru određenih predmeta u srednjim, višim školama i fakultetima
 • osmišljavanje novih modela saradnje sa obrazovnim institucijama formalnog ili neformalnog obrazovanja
 • umrežavanje više organizacija i/ili institucija radi zajedničke saradnje na projektima većih obima

Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Neki od modela saradnje mogu biti:

 • digitalizacija i oslobađanje sadržaja kulturnog i istorijskog nasleđa iz institucija kulture (GLAM – galerije, biblioteke, arhivi, muzeji…)
 • organizacija uređivačkih maratona u GLAM institucijama – događaja na kojima volonteri uređuju Vikipediju na određenu temu tokom jednom dana
 • organizovanje i/ili realizovanje programa stažiranja u GLAM institucijama koji podrazumeva angažovanje urednika Vikipedije u nekoj od institucija kulture prilikom čega se radi na digitalizaciji i oslobađanju sadržaja koje institucija poseduje, kao i na obuci zaposlenih u ustanovi kulture za rad na Viki projektima
 • ostvarivanje novih modela saradnje sa institucijama kulture

Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. U okviru ovoga spada:

 • pokretanje projekta sa ciljem pružanja podrške zajednici volontera okupljene oko Vikipedije na srpskom jeziku i Vikimedije Srbije
 • edukacija i obuka volontera za uređivanje Vikipedije i drugih Viki projekata i predstavljanje mogućnosti povećanja slobodnog sadržaja na internetu aktivno širenje mreže volontera zainteresovanih za rad na Viki projektima
 • aktiviranje grupa ljudi u cilju pokretanja zajedničkih viki-projekata u više gradova Srbije
 • rad na Viki projektima sa marginalizovanim grupama

Кo može da aplicira?

Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije, o kojima možete više pročitati u Strategiji Vikimedije Srbije. Ako do sada niste pisali predloge, predstavnici Vikimedije Srbije vam mogu u tome pomoći. Važno je da imate jasnu ideju i zamisao kako biste mogli da je realizujete.

Кako da pošaljem predlog?

Prijavni formular možete preuzeti ovde. Potrebno je da preuzmete formular i pošaljete ga na kancelarija@vikimedija.org. VAŽNO: Obrazac se ne popunjava onlajn. Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Imajte u vidu da podržavamo projekte u iznosima od 100 do 5000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

Trajanje projekta

Svi projekti koji budu odobreni ulaze u godišnji plan Vikimedije Srbije. Period realizacije je kalendarska 2020. godina. Projekti ne moraju nužno da traju godinu dana ali se moraju realizovati u vremenskom periodu od januara do decembra 2020. godine.

Do kada mogu da pošaljem predlog projekta?

Sve predloge treba dostaviti do 5. avgusta na kancelarija@vikimedija.org ili ih možete dostaviti lično u kancelariju Vikimedije Srbije (Dečanska 4/3, Beograd). Za sve dodatne informacije obratite nam se putem elektronske pošte ili na brojeve telefona: 011/33-48-468, 060/74-54-773 (Ivana Madžarević, menadžer projekata i zajednice)

Vremenski okvir realizacije:

5. avgust – Rok za slanje projektnih predloga i početak selekcije;
19. avgust – Prvi krug selekcije;
26. avgust – Rok za revidiranje projekata;
2. septembar – Кonačna odluka o uključivanju projekata u godišnji plan Vikimedije Srbije;
januar 2020 – Potpisivanje ugovora i uplata sredstava;
od februara 2020 – Početak realizacije projekata;
31.12.2020 – Кrajnji rok za završetak projekata;
januar 2021 – Pisanje završnih izveštaja.

Očekujemo vaše predloge i nadamo se uspešnoj saradnji!

Previous articleLeto u biblioteci! Radionice za decu i mlade
Next articleBesplatan kurs – Osnove programiranja (Java)