Home [njuz] Stari studenti po starom zakonu

Stari studenti po starom zakonu

178
0

diploma.jpgVeć tradicionalno vruća oktobarska tema na državnim univerzitetima – zahtevi studenata da im se ublaže uslovi upisa naredne ili završne godine studija, nije izostala ni ovog oktobra, a na Univerzitetu u Novom Sadu pokrenuli su je ovih dana studenti treće godine Ekonomskog fakulteta, o čemu je “Dnevnik” juče pisao. Studenti su tražili od uprave svog fakulteta da im omogući bezuslovni upis četvrte, završne, godine.

Ne želeći da krši zakon i svoj statut, uprava Ekonomskog fakulteta nije dozvolila bezuslovni upis, ali je studentima koji imaju problem jednog ispita dat još jedan takozvani socijalni ispitni rok (traje do 21. oktobra).
Ukupan problem studenata koji studiraju po starom sistemu (pre uvođenja “Bolonje”) na fakultetima jedinog državnog univerziteta u Vojvodini juče je formulisan u “Zahtevu studenata” upućenom Rektorskom kolegijumu i Senatu UNS.

Ovaj zahtev potpisali su student-prorektor, predsednik Studentskog parlamenta UNS i četiri člana Senata iz redova studenata, a ovome je Senat raspravljao već na svojoj jučerašnjoj sednici.
U zahtevu se ističe da je studentima koji studiraju po starom sistemu potrebno učiniti određene ustupke, jer gomilanje broja ovih studenata “predstavlja opasnost po uspešnost i kvalitet reformskog procesa”.

Ukoliko veliki broj studenata viših godina bude morao da “ponavlja”, fakulteti neće imati dovoljno prostora i nastavnika da organizuju kvalitetnu nastavu u dva paralelna sistema studiranja – starom i bolonjskom, smatraju studentski predstavnici.
U zahtevu se apeluje na Senat da donese preporuku da fakulteti maksimalno olakšaju nastavak studija studentima koji studiraju po starom sistemu tako što će se studentima što više izaći u susret u smislu: smanjenja uslova, bezuslovnog upisa naredne godine studija, uslovnog upisa i slično, a u skladu s mogućnostima i potrebama fakulteta.

Samo pominjanje bezuslovnog upisa izazvalo je burne reakcije mnogih profesora koji su podsetili na nemile posledice bezuslovnih upisa iz Miloševićevog vremena.
– Pamtim vreme bombardovanja i bezuslovnog upisa. Manje od 2 odsto tih studenata završilo je fakultet, a ostali se i danas vode kao apsolventi! – naglasila je prof. dr Slavka Gajin, prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta.

Studentima koji imaju mnogo nepoloženih ispita iz prethodnih godina ovakvim ustupcima samo se privremeno stvara naizgled bolja pozicija, ali dugoročno im se otežava završavanje studija, smatra profesor Nenad Ostojić sa Akademije umetnosti.
I prof. dr Koviljko Lovre, sa Ekonomskog fakulteta deli ovo mišljenje i objašnjava da bi upis u završnu godinu bez ikakvih uslova studentima s velikim bremenom nepoloženih ispita stvorio grozne probleme, jer ne bi uspeli da u toku apsolventskog staža očiste sve “dugove” i izgubili bi status studenta.
On je rekao da Ekonomski fakultet nudi ovim studentima mogućnost da pređu na novi studijski program. Međutim, studenti to ne žele.

Ukazujući na mnogobrojne “tranzicione” probleme u sistemu visokog obrazovanja i činjenicu da su generacijama studenata upisanih po prethodnim zakonima o univerzitetu minulih godina na različite načine ublažavani uslovi za upis naredne godine, nekoliko dekana založilo se za to da se ovim studentima omogući da što pre okončaju studije.

Prof. dr Ljiljana Subotić, dekan Filozofskog fakulteta, konstatovala je da ako se već popustilo prvoj generaciji studenata koji studiraju po novom sistemu i ublaženi su im uslovi upisa u drugu godinu, to treba učiniti i studentima koji studiraju po starom sistemu.
Da im treba ublažiti uslov smatra i dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr Zoltan Zavargo.

I pored donekle različitih stavova, Senat je bio jedinstven da se ne može ići na bezuslovni upis. Rektorka prof. dr Radmila Marinković-Nedučin naglasila je da ovaj organ svakako neće i ne može da donosi nezakonite odluke, niti može da preporuči fakultetima da to čine.
Zaključak Senata, s kojim su se složili i prisutni predstavnici studenata, jeste da se studenti koji studiraju po starom sistemu u završnu, odnosno narednu godinu studija upisuju u skladu s odredbama starog Zakona o univerzitetu i uslovima koje on propisuje za potreban broj položenih ispita.
Takođe je zaključeno da svaki fakultet treba o tome da donese odluku, kao i da analizira kolika je prolaznost na ispitima i da preduzme odgovarajuće mere tamo gde se uoči drastično slaba prohodnost.

FTN prvi u redu za akreditaciju

Uz sve pohvale Fakultetu tehničkih nauka za odgovorno, stručno i valjano pripremljenu dokumentaciju za postupak akreditacije njegovih 65 studijskih programa, Senat UNS juče je usvojio ovaj materijal.
Kako je naglašeno, FTN je prvi fakultet u Srbiji koji je spreman da podnese zahtev za akreditaciju svojih studijskih programa nacionalnoj komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Podsećamo je da je 1. novembar rok za podnošenje zahteva u prvom krugu akreditacije.

Izvor: Dnevnik