Raspisan konkurs za studentske kredite i stipendije

0

sample-11.jpgMinistarstvo prosvete raspisalo je 1. oktobra konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija u školskoj 2007/08. godini. Konkurs traje do kraja oktobra, a odluku o dodeli kredita i stipendija Ministarstvo donosi u roku od 60 dana.Ukupno 18.000 kredita biće odobreno studentima čije se školovanje finansira iz budžeta .. i koji su prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija, a da pritom nisu obnavljali više od jedne godine.

Kandidati koji prvi put konkurišu za kredit treba da prilože dokumentaciju u vidu prijave na konkurs, uverenja o upisanom zimskom semestru, postignutom uspehu i visini prosečne ocene i fotokopiju lične karte.
Ostali kandidati treba da prilože još i uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, kao i svojeručno potpisani ugovor o studentskom kreditu.

Studenti koji žele da konkurišu za stipendiju treba da imaju prosek ocena od najmanje 8,50 kao i da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V godine studija i poslediplomci, a uslov je i da u toku studija nisu ponavljali godinu.
Na konkursu mogu, pod istim uslovima, da učestvuju i pripadnici srpskih nacionalnih manjina iz susednih zemalja čije se školovanje finansira iz budžeta.

Konkursni obrasci se mogu pribaviti u knjižarama Prosvetnog pregleda (u Beogradu – Dečanska 6, u Novom Sadu – Bulevar Mihajla Pupina 28), a u Nišu i Kragujevcu u ustanovi Studentski centar.

Kompletan tekst konkursa za studentske kredite i stipendije za školsku 2007/08. možete preuzeti na sledećim stranama:
Konkurs za dodelu studentskih kredita
Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Izvor: Studentski svet

Previous articleOtvoren međunarodni konkurs Veluks za studente arhitekture
Next article„Transformersi“ u „Paležu“