Seminar „Tranziciona pravda“ – Obrenovac, 14. oktobar

0

 Cilj ovog seminara je informisanje mladih o tranzicionoj pravdi, ratovima na prostoru bivše SFRJ, ulozi mladih ljudi u procesima tranzicione pravde i njihovo motivisanje da uzmu aktivnu ulogu u borbi za istinu i pravdu za žrtve ratova na prostoru bivše SFRJ.Program kroz jednodnevne seminare realizuje mreža Javnih zastupnika/ca pravde (Justice advocats network) Inicijative mladih za ljudska prava.

U pitanju je mreža edukovanih mladih ljudi čiji je zadatak da zastupaju pravdu i vladavinu prava, predstave aktivnosti i značaj rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Seminar je interaktivnog tipa sa projekcijama filmova i prilagođen je mladima .

Seminar će biti ordžan 14. oktobra 2007. u sali opstine Obrenovac, u trajanju od 10:30h do 18:00h.

Ime i kontakt telefon, zainteresovani  mogu poslati na e-mail: b.mikovic@gmail.com ili kontaktirati na broj 063/1031 671

AGENDA

10:30h – 11:00h Okupljanje i kafa

11:00h – 11:15h Predstavljanje

11:15h – 12:00h Radionica „Akvarijum“

12:00h – 13:30h Projekcija filma „Uprkos svemu“

13:30h – 13:45h Kratka pauza

13:45h – 15:00h Radionica „Žrtve“ (u okviru koje se pušta film „Kolutovi dima“)

15:00h – 16:00h Pauza za ručak i kafu

16:00h – 17:30h Radionica „Tranziciona pravda“

17:30h – 18:00h Evaluacija

Previous articleDo Češke iz Beograda za 73 EUR sa aerodromskim taksama sa niskobudžetnom “Click4Sky”
Next articleOtvaranje opštinske kancelarije za mlade