Home Mladi su zakon! Raspisuje se nagradni likovni konkurs “SOLIDARNOST NA DELU…” u okviru projekta “Humanitarna...

Raspisuje se nagradni likovni konkurs “SOLIDARNOST NA DELU…” u okviru projekta “Humanitarna likovna kolonija – Dve četkice”

377
0

Neformalna omladinska grupa “Hajde da…” iz Beograda dobila je podršku Ministarstva omladine i sporta, kroz program “Mladi su zakon”, preko Resurs centra Centar za građansko delovanje, za realizaciju projekta “Humanitarna likovna kolonija – Dve četkice”.

Ova neformalna grupa, u okviru odobrenog projekta, raspisuje nagradni likovni konkurs za srednjoškoce “Solidarnost na delu…”.

Trajanje konkursa: od 12. januara do 20. februara 2019. godine.

Cilj likovnog konkursa je da podstakne mlade na kreativno izražavanje i promišljanje o solidarnosti kao vrednosti u društvu. Želimo da vidimo šta za srednjoškolce znači solidarnost? Na koji način oni posmatraju odnose pojedinaca i grupa u njihovoj zajednici, te kako gledaju na reagovanje zajednice u kriznim situacija?
Pozivamo srdednjoškolce da bez ikakvih ograničenja odgovore na ovu temu!

Propozicije konkursa:
1. Na konkursu mogu da učestvuju isključivo učenici srednjih škola sa teritorije Grada Beograda.
2. Radovi treba da budu urađeni na papiru do veličine bloka br. 5.
3. Sve tehnike izrade radova su dozvoljene.
4. Broj radova koje jedan učenik može da dostavi nije ograničen.
5. Na svaki dostavljeni rad na poleđini obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred i odeljenje, naziv škole, adresu, telefon, e-mail škole i ime i prezime likovnog pedagoga.
6. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
7. Neformalna omladinska grupa “Hajde da…” preuzima sva autorska prava na svim prispelim radovima i može ih koristiti u okviru realizacije konkursa – plakat, katalog, itd.
8. Radovi pristigli nakon 20. februara neće biti uzeti u razmatranje.
9. Radove dostaviti na adresu: Grupa “Hajde da…”, Ul. Kneza Danila 12, 9. sprat, stan 74, 11000 Beograd. Sa naznakom ZA LIKOVNI KONKURS.

Rezultati likovnog konkursa:
Žiri likovnog konkursa pregledaće sve prispele radove i odabrati najbolje. Samo autori najboljih radova biće blagovremeno obavešteni telefonom.
Za pobednike likovnog konkursa obezbeđeni su sertifikati i prigodne nagrade.

Kontakt za dodatne informacije: Slađana Vlatković, sladjanavlatkovic@gmail.com, 0613053559.