Home [konkursi] Konkurs za najbolju fotografiju letnjeg semestra

Konkurs za najbolju fotografiju letnjeg semestra

70
0

fknag.jpgNastavljajući tradiciju negovanja i konstantnog unapređenja svog prepoznatljivog vizuelnog identiteta, Ekonomski fakultet Subotica želi da stavi veći naglasak na fotografije iz života Fakulteta. Uvereni smo da najkvalitetne fotografije mogu da nastanu kao rezultat kreativne energije i truda naših studenata…

svakodnevnih učesnika, kreatora života i zbivanja na Fakultetu. Želimo da vidimo neobične, interesantne momente studentskog života viđenog očima naših studenata, zabeleženih objektivima njihovih digitalnih foto-aparata. Stoga, Ekonomski fakultet Subotica raspisuje
Konkurs za najbolju fotografiju letnjeg semestra

 

PROJEKTNI ZADATAK
 
Ekonomski fakultet u Subotici očekuje da autori konkurišu sa fotografijama iz studentskog života – koji se odvija, naravno, i van prostorija Fakulteta.
 
Pravo prijavljivanja na konkurs imaju isključivo studenti Ekonomskog fakulteta Subotica i Odeljenja u Novom Sadu. Jedan autor ima pravo da konkuriše sa najviše 10 fotografija u jednom konkursnom periodu (u jednom semestru).

Fotografije moraju zadovoljavati određene standarde u pogledu kvaliteta. Minimalni kvalitet fotografije definisan je karakteristikama fotografije napravljene digitalnom kamerom od minimalno 2 megapiksela, uz korišćenje maksimalno moguće rezolucije aparata. Prilikom fotografisanja dozvoljeno je koristiti ISKLJUČIVO OPTIČKI ZUM.
 
Fotografije ne smeju vređati ljudsko dostojanstvo, moraju da budu bez rasnih, nacionalnih, verskih, polnih ili bilo kojih drugih predrasuda.
 
Momentom predaje materijala, autor izražava svoje slaganje sa uslovima konkursa.

Ekonomski fakultet Subotica zadržava pravo korišćenja bez naknade svih prispelih fotografija (računajući i one koje ne budu uspele da osvoje neku od nagrada), isključivo u svojim promotivnim materijalima ili štampanim ili elektronskim izdanjima, čiji je izdavač Fakultet. Takođe, Ekonomski fakultet Subotica zadržava pravo da u skladu sa svojim potrebama vrši modifikacije, prilagođavanja i razradu izabranih fotografija.
 
NAGRADE

Ekonomski fakultet Subotica dodeliće tri nagrade: jednu glavnu i dve utešne nagrade, u iznosima od 10.000 dinara, odnosno, dva puta po 5.000 dinara, respektivno.
 
IZBOR NAJBOLJIH FOTOGRAFIJA
 
Izbor najboljih fotografija obaviće komisija koju imenuje INDOK Centar Ekonomskog fakulteta U Subotici, u roku od 15 dana po završetku konkursnog perioda.
 
Komisija zadržava pravo da ne nagradi ni jedan rad.
 
ROKOVI

Fotografije se dostavljaju u elektronskoj formi – na CD-u, zaključno sa 15. junom za letnji, odnosno 15. januarom za zimski semestar, mr Darku Panteliću. Prilikom predaje, svakoj fotografiji će biti dodeljena šifra. Komisija za izbor najboljih fotografija neće biti u posedu podataka o autoru fotografije.
 
KONTAKT
 
Mr Darko Pantelić
6. sprat, kabinet br. 66, zgrada Fakulteta u Subotici
(četvrtkom na Odeljenju u Novom Sadu)
E-mail: darko@eccf.su.ac.yu
Telefon: 024 62 80 70
 
Ekonomski fakultet Subotica
Segedinski put 9-11
24000 Subotica