European Master Thesis Award 2007

0

bomb.jpegIranska organizacija za nauku i tehnologiju (IROST) poziva sve istraživače, izumitelje, inovatore iz čitavog sveta da učestvuju na godišnjem međunarodnom konkursu "Kharazmi".Svrha nagrade je priznanje izuzetnih naučnih dostignuća i naučnih doprinosa u sledećim oblastima: inženjerstvo, medicinske nauke…

humanističke nauke,poljoprivreda i nove tehnologije (biotehnologija, nanotehnologija, itd).
Istraživački radovi treba da pripadaju jednoj od sledećih kategorija: izumiteljstvo, inovacije, primenjena istraživanja i osnovna istraživanja.

Rok za slanje prijava i kompletne tražene dokumentacije je: 31. oktobar 2007. godine.

Proglašenje pobednika: 10. januar 2008.
Svečanost dodele nagrada: prva sedmica februara 2008.

Detaljnije informacije, kao i prijavne formulare, možete naći na sledećem sajtu: http://khwarizmi.irost.ir

Sve materijale treba poslati na sledeću adresu:

Khwarizmi International Award (KIA) – Secretariat
No 71, Shahid Mosavi St., Enghelab Ave.
PO Box: 15815-3538-Tehran 15 819 – Iran
E-mail: khwarizmi@irost.org,
Tel/fax: ( 98 -21) 8882 5099/ 8883 8336

 

Previous articleJedanaesti medjunarodni video festival videomedeja
Next articleDizzee i Amy dobili MOBO nagrade