Home [njuz] Konkurs za oko 5.800 budućih mastera

Konkurs za oko 5.800 budućih mastera

23
0

laptop.jpegUniverzitet u Beogradu raspisaće početkom sledeće nedelje konkurs za upis na diplomske master studije. Ove godine će biti upisano oko 5.800 studenata, a fakulteti su orijentaciono odredili broj mastera koji će biti finansirani iz budžeta.Najviše budućih mastera imaće Filološki, Elektrotehnički, Poljoprivredni i Fakultet organizacionih nauka.

Master mogu da upišu svi oni koji su završili prvi stepen studija, kao i oni koji su diplomirali po starim programima.

Skupština Srbije još nije donela odluku o izjednačavanju ranije diplomiranih i mastera, a diplomirani mogu upisati master studije ako žele dalje da se usavršavaju.

Dekani fakulteta su juče istakli da nemaju garancije države da će finansirati školovanje studenata koji su na budžetu, jer još nisu plaćeni troškovi za studente koji su master upisali prošle godine.
– Ministarstvo prosvete bi trebalo da napravi strategiju kadrova za svaku oblast i osnuje komisiju koja će se time baviti.
Univerziteti iz Srbiji ne koordinišu međusobno oko broja studenata koje upisuju i naši fakulteti broj studenata određuju prema prostornim mogućnostima, a ne prema potrebama tržišta – ukazao je prof. dr Dragoslav Stamenković, dekan Stomatološkog fakulteta.

Na jučerašnjoj sednici Senata Univerziteta u Beogradu bilo je i predloga da na budžetu budu samo najbolji studenti, odnosno oni koji su sve ispite dali u roku. Prema okvirnoj proceni oko 2.700 studenata bilo finansirano iz budžeta, dok bi preostali samostalno plaćali školovanje.
Konkurs će trajati 15 ili 30 dana, kako bi se studentima koji u jesenjem roku treba da završe prvi ciklus studija omogućilo da nastave školovanje.

Studenti: Fakulteti hoće da ućare na masteru

Studenti razlog za raspisivanje konkursa pre nego što je Parlament dao autentično tumačenje Zakona o tome da li su diplomirani isto što i masteri, vide u finansijama.

– Master studije mnogo koštaju. Vidi se da univerziteti priželjkuju da oni koji su ranije diplomirali treba da se doškoluju. A ako bi se izjednačili diplomirani i master, onda diplomirani ne bi morali da upisuju master, a i mogli bi direktno da upišu doktorske studije, koje na većini fakulteta još nisu organizovane.
Zato fakulteti pokušavaju da iskoriste pravnu prazninu i upišu što više studenata na master studije – kažu u Studentskoj uniji Srbije.