Home [treninzi] Biro za ljudska prava i MTO – Akademija za mlade NVO aktiviste...

Biro za ljudska prava i MTO – Akademija za mlade NVO aktiviste (AYSE)

25
0

web_links.jpgBiro za ljudska prava i MTO (Obrazovno udruženje Malopoljske) pozivaju sve aktivne i ambiciozne mlade ljude od 18 do 25 koji su zainteresovani za pokretanje promjena u svojoj zajednici, a govore engleski jezik, da se prijave za učešće na Akademiji.

Teme koje će biti obrađene:
– Kreiranje nevladine organizacije
– Pisanje projekata i sponzorstvo
– Namicanje sredstava – sa težištem na partnerstvo sa biznis sektorom i rad sa lokalnim zajednicama
– EU standardi i zahtjevi
– Odnosi sa javnošću
– Evaluacione tehnike

Akademija će takođe uključivati praksu u pojedinim poljskim organizacijama. Polaznici će dobiti certifikate i nagrade za izuzetna dostignuća.

Prvi dio programa će se dešavati od 1. do 16. decembra 2007. u trening centru u mjestu Nowy Sacz, Poljska (locirano 100 km jugoistočno od Krakova), dok će drugi dio biti realiziran u Bosni i Hercegovini od strane polaznika Akademije. Svi troškovi koji se odnose na program u Poljskoj (prevoz, smještaj i materijali) će biti pokriveni grantom. Glavni sponzori su East-East program Soroš fondacije u Poljskoj i Bosni i Hercegovini.

Detaljnije informacije i aplikacija su na engleskom jeziku i nalaze se u prilogu.

Popunjenu aplikaciju treba poslati kao prilog na sljedeću mail adresu: ayse_bih_2007@hotmail.com

Broj mjesta je ograničen.

 attach_pozivi_konkursi_2986_1.doc (107 KB)
  attach_pozivi_konkursi_2986_2.doc (33.5 KB)