Home Konkursi za tvoj projekat Konkurs za finansiranje projekata – Unija srednjoškolaca Srbije

Konkurs za finansiranje projekata – Unija srednjoškolaca Srbije

374
0

Unija srednjoškolaca/ki Srbije (UNSS) u okviru projekta “Srednjoškolci za srednjoškolce” (SzS), osmu godinu za redom, raspisuje konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata širom Republike Srbije.

Konkurs je namenjen vama, srednjoškolcima, članovima učeničkih parlamenata, koji želite da menjate vašu lokalnu sredinu podstičući pritom i druge na aktivizam i volonterizam.

Da li imaš problema u:

– organizaciji školskog života,

– informisanosti u školi,

– komunikaciji (sa profesorima, školskom upravom ili učenicima),

– organizaciji i kvalitetu školskog prostora,

– kvalitetu vanškolskih aktivnosti,

– funkcionisanju učeničkog parlamenta?

Ukoliko je odgovor na neka ili sva pitanja potvrdan, ovo je prava prilika za tebe da promeniš nešto! Iz našeg fonda mogu se finansirati svi projekti koji unapređuju navedene oblasti.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave učenički parlament širom Republike Srbije.

Takođe, na konkursu se mogu prijaviti i dva ili više parlamenata u obliku zajedničkog projekta, neovisno od toga da li se nalaze u istom mestu ili na različitim krajevima Srbije.

Vremenski plan

Konkurs se sastoji od dva selekciona kruga.

Projekti koji prođu prvi selekcioni krug konkursa imaće organizovane treninge za pisanje projekata u oktobru, na kojima će srednjoškolci imati priliku da steknu veštine za pisanje projekata, kao i da dodatno rade na razvoju svoje projektne ideje. Znanja koja će steći na treninzima potrebno je iskoristiti za usavršavanje projektne ideje i aplikacije.

Projekte je potrebno realizovati u periodu između decembra i marta meseca.

Šta je neophodno dostaviti?

Na konkurs je neophodno dostaviti popunjen formular za predloge projekata koji se nalazi u nastavku.

Kako da se prijavite?

Obrasac za predlog projekta je potrebno imenovati u formi Škola – Grad (primer: Gimnazija „Bora Stanković“ – Bor).

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za predloge projekata do 10. oktobra (23.59h) na uo@unss.org.rs. Mejl nazvati: Prijava za SzS konkurs

Za sva pitanja u vezi s procedurom prijavljivanja na konkurs možete se obratiti na szs@unss.org.rs

Vreme realizacije, iznos sredstava i smernice za izradu budžeta

Predloženi projekti učeničkih parlamenata treba da budu realizovani u periodu od decembra do kraja marta.

Vrednost jednog projekta može iznositi do 50.000,00 dinara.

U periodu od 10. oktobra do 1. novembra biće organizovani treninzi za pisanje predloga projekata za sve učeničke parlamente širom Republike Srbije koji su prošli u drugi krug SzS konkursa.

Formular za predloge projekata