Home [treninzi] Poziv na trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Poziv na trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

272
0

Fondacija Tempus organizuje trening o pripremi i realizaciji projekata međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 5-8. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera uključenih u proces pisanja projekata, osmišljavanja programa i njihove realizacije.

Trening je otvoren za organizacije, kancelarije za mlade i institucije aktivne u radu sa mladima iz Srbije koje organizuju ili planiraju da organizuju omladinske razmene. Ohrabruju se prijave organizacija bez prethodnog iskustva sa omladinskim razmenama i Erazmus+ programom, kao i onih koje rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

Prijavljivanje je moguće putem prijavnog formulara, najkasnije do 30. maja 2018. godine u 23.59.

Više informacija o treningu i uslovima prijavljivanja možete pronaći na našem sajtu.