Trening na temu preduzetništva –”Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja”

0

Fondacija Tempus organizuje besplatni trening ”Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja” u periodu od 8. – 10. maja 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Glavni ciljevi treninga su:

  • razumevanje koncepta i principa preduzetništva,
  • upoznavanje sa korisnim alatima i metodama za podsticanje mladih prilikom pokretanja sopstvenog posla,
  • upoznavanje sa koracima od značaja za pokretanje preduzetničke ideje,
  • podrška organizacija i institucijama koje rade sa mladima u cilju usmeravanja i osnaživanja mladih koji imaju preduzetničku ideju,
  • sticanje znanja o mogućnostima Erazmus+ programa, posebno o projektima Strateških partnerstava koji, između ostalog, daju podršku i preduzetničkim idejama mladih.

Trening je otvoren za predstavnike organizacija/institucija iz Srbije koje rade i koje planiraju da rade sa mladima u sferi preduzetništva.

Polaznici obuke će moći da:

  • primene odgovarajuće metode za osnaživanje mladih da pokrenu svoj posao,
  • osmisle aktivnosti iz oblasti preduzetništva na lokalnom i međunarodnom nivou,
  • naprave biznis plan i plan za pokretanje svog posla,
  • odaberu adekvatne izvore finansijske podrške i finansiranja preduzetničke ideje.

Radi učešća na treningu, potrebno je popuniti prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 02. maj 2018. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika treninga je ograničen. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i o broju osoba iz iste organizacije/KzM/institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove.

Fondacija Tempus pokriva troškove programa, smeštaja, materijala, osveženja, hrane tokom trajanja treninga.

Previous articleFakultet organizacionih nauka dobio međunarodnu akreditaciju
Next articlePoziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje