Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike

0

 U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana u oblasti omladinske politike ( Službeni glasnik RS, broj 73/07) Minstarstvo omladine i sporta raspisuje Konkurs raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike

Udruženja građana koja  su registrovana u republici Srbiji mogu konkurisati za sredstva za projekte iz oblasti omladinske politike ako  se njima obezbeđuje usmerenost ciljeva projekata ka:

  •   programima podsticanja mladih na udruživanje i podizanje kapacieta udruženja mladih
  •  podsticanje kampanja za omladinski aktivizam i volonterizam i veće učešće mladih u svim sferama društvenog života
  •   neformalno obrazovanje mladih
  •  organizovanje međunarodnih skupova i manifestacija
  •  učešće na međunarodnim skupovima i manifestacijama

Visina sredstava:

Moguće je konkurisati za  tri vrste projekta:

1) Osnovni – do  400.000 dinara

2) Srednji – од 400.000 до 2.000.000 dinara

3) Veliki – од 2.000.000 до 4.000.000 dinara

Pravo učešća i rok za konkurisanje:

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava na konkursu imaju registrovna udruženja građana koja  se  bave problematikom maldih i koja   do  25.09.2007. godine na zadatom obrascu predaju svoj predlog projekta u skladu sa navedenim ciljevima.

Detaljna upustva (opšte smernice za podnosioce projekta ) i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa sledećih linkova:

Aneks 1.A – Obrazac za podnošenje predloga projekata za osnovne

Aneks 1.Б – Obrazac za podnošenje predloga projekata za srednje i velike projekte

Aneks 2 – Obrazac za budžet projekta

Aneks 3  – Spisak donatorskih organizacija i preporuka

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na mail 

omladina@mos.sr.gov.yu

Minstarstvo omladine i sporta

Bulevar Mihaila Pupina 2

11000 Beograd

Telefon:011-3014 311

Previous articleINTERNATIONAL CONFERENCE OF NGOs, London
Next articleOmladinski sajam na Savskom keju