Home [zabavnik] Muzičari umiru mladi

Muzičari umiru mladi

27
0

stringdemo.jpgPrema najnovijem istraživanju koje je objavljeno u Journal of Epidemoilogy i Community Health najverovatnije je da će muzičari umreti mladi. Studija je sprovedena na osnovu života 1050 muzičara u Evropi i Americi u periodu od 1956. do 1999. godine. Prosečna godina smrti muzičara u Americi je bila 42. dok je u Evropi bila 35. godina. Prvenstveni problem istraživači vide u korišćenju droga i alkohola. Autori izveštaja, profesori profesori Mark Bellis i John Ashton, smatraju da bi javnost morala da utiče na muzičare da među obožavaocima ne promovišu ponašanje koje će štetno uticati na njihovo zdravlje. Oni smatraju da zvezde treba da šalju više pozitivnih poruka  i da je njihovo ponašanje vrlo rizično. Studija pokazuje da ako evropski muzičari prežive prvih 35 godina najverovatnije je da će doživeti duboku starost, za razliku od američkih muzičara.