Home [njuz] Počinje predaja dokumenata za studentske domove

Počinje predaja dokumenata za studentske domove

38
0

sample_1.gifBrucoši beogradskih fakulteta, koji žele smeštaj u nekom od studentskih domova, moraju predati konkursnu dokumentaciju od 1. do 15. septembra, u domu Karaburma, ulica Mije Kovačevića 7b, rečeno je u Studentskom centru Beograd.
Brucošima i ostalim studentima na raspolaganju je oko 10.000 mesta u 11 domova u Beogradu.

Uz prijavu treba predati i overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda srednje škole, uverenje o upisu prve godine studija o trošku države koje izdaje fakultet ili viša škola, kao i uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva u prvoj polovini ove godini, izdato od nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta brucoša.

Na uvid se daju i indeks i lična karta, a studenti sa statusom raseljenog lica koji nisu u mogućnosti da predoče uverenje o prihodu, donose fotokopiju legitimacije raseljenog lica i original na uvid..
Studenti kojima je prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije, u delu pod kontrolom UNMIK-a, donose potvrdu o prebivalištu.

Kandidati koji su srednju školu završili pre 2007. godine dužni su da donesu opravdanje (vojnu knjižicu, radnu knjižicu, uverenje o prethodnom studiranju…) za vreme od završetka srednje škole do upisa na fakultet.
Za studente ostalih godina koji su stekli junski i septembarski uslov, dokumenta se predaju od 1. do 30. septembra, a za akademce koji su stekli oktobarski uslov rok je od 1. do 31. oktobra.

Izvor: Mondo