Home [treninzi] “ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA ZA MLADE” Beograd, 16,17,18. mart 2007.

“ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA ZA MLADE” Beograd, 16,17,18. mart 2007.

61
0

 Za 18. po redu "Školu ljudskih prava za mlade" se prijavljujete tako što ćete popuniti prijavu koja se nalazi u prilogu ove poruke. Popunjenu prijavu pošaljite na neku od sledećih adresa: naimleobesiri@yahoo.com ili povelja@eunet.yu najkasnije do 15. marta 2007. godine. Na ovu školu mogu se prijaviti studenti društvenih i humanističkih nauka sa univerziteta i fakulteta u Beogradu, a koji su prethodno pohađali neke alternativne edukacije iz šire oblasti ljudskih prava i demokratije.

"Škole ljudskih prava" organizuju se još od 2000. godine u okviru regionalnog projekta koji finansira Norveški helsinški odbor, odnosno Norveško ministarstvo spoljnih poslova. Kroz naše škole prošlo je više od 300 srednjoškolaca iz svih krajeva Srbije, bez obzira na nacionalni, verski, etnički ili drugi identitet. Cilj ovih škola je, između ostalog, upoznavanje polaznika sa teorijom i idejom ljudskih i dečjih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, kao i razvoj kritičkog mišljenja.
Plan škola za 2007. godinu podrazumeva napredni program koji obrađuje pravo na različitost i ciljna grupa su studenti.

Škola je besplatna! Prisustvo je obavezno sva 3 radna dana škole. Na kraju škole polaznici će dobiti sertifikate.

Detalje oko organizacije škole dobiće oni čije aplikacije budu odobrene, i to do četvrtka, 15. marta 2007. godine.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti i telefonom, Nebojši Tasiću, menadžeru edukativnih aktivnosti Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, na telefon Odbora 011-30-32-408.

Aplikacioni formular