Shared Cities Creative Momentum

0

20171016 Urban Hub 1 How do we see the Plateau30 SmallSCCM (Shared Cities Creative Momentum) je evropska kulturna platforma koja preispituje savremene urbane izazove evropskih gradova, a za cilj ima unapređenje uslova života u evropskima gradovima.

Povezujući različite aspekte kulture deljenja i urbani dizajn projekat SCCM razvija novi oblik življenja u našim gradovima – zajednički. SCCM je četvorogodišnji kulturni program koji su zajedno pokrenuli partneri iz sedam gradova Centralne i Jugoistočne Evrope – Berlina, Praga, Bratislave, Katovica, Varšave, Budimpešte i Beograda. SCCM predstavlja internacionalnu mrežu za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukrštanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma i ekonomije deljenja, kako bi doprineo transformaciji gradskih prostora. U periodu od 2016. do 2020. godine SCCM će organizovati više od 150 akcija, kao što su festivali, filmovi, izložbe, radionice, umetničke rezidencije i studije slučaja. Projekat želi da neposrednim aktivnostima građanima približi stav da su participacija i međusobna saradnja neophodni za stvaranje ugodnog i vrednog gradskog okruženja. Kreativni centar projekta je u Pragu, gde je ustanovljen rukovodeći tim koji čine Gete institut, Češki centar i reSITE organizacija.

U aktivnostima SCCM učestvuju organizacije iz gradova koji su povezani transnacionalnim, komplementarnim elementima pojedinačnih projekata, a koji se nezavisno razvijaju u svakom gradu stvarajući zajednički programski okvir. Taj međunarodni okvir definiše arhitektonske, urbanističke i umetničke intervencije koje unapređuju gradske prostore kao kulturne aktivnosti, prevazilazeći isključivo stručni domen kako bi prerasle u transdisciplinarni, inkluzivni proces.

Javna okupljanja i kreativne razmene učesnika SCCM programa, kojima će se ostvarivati zajednički programski okvir, održavaće se u DVORIŠTIMA IDEJA (IDEAS YARDS) organizovanim u šest gradova – Berlinu, Pragu, Bratislavi, Katovicama, Budimpešti i u Beogradu. DVORIŠTE IDEJA u Beogradu biće deo manifestacije BINA 2017, 2018 i 2019. godine. Partnerske organizacije će, u saradnji sa BINA timom, voditi radionice, predavanja, diskusije i predložiti nove metode za razvijanje participativnih procesa predviđenih SCCM programom. Javno „dvorište“ delovaće i kao mesto za interakciju predstavnika partnerskih organizacija i lokalne javnosti. Mnogobrojna iskustva koja će biti predstavljena javnosti u „dvorištu” trebalo bi da podstaknu stvaraoce iz različitih oblasti da kulturnim aktivnostima utiču na unapređenje gradskih prostora. Studija slučaja URBANA ČVORIŠTA koji će se razvijati u Beogradu pod rukovodstvom BINE, u saradnji sa parterskim organizacijama SCCM, ističe društvenu ulogu građanskih inicijativa u unapređenju savremenih gradova. Njegova praktična primena ogleda se u razvijanju zajedničkih predloga građana i stručnjaka koji nastaju kao odgovor na socijalne i prostorne potrebe u neposrednom okruženju.


Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture (BINA), posvećena je temama koje smatramo izuzetno važnim za stanje struke, ali i društva i kulture u širem smislu, kroz procese participacije u kreiranju uspešnijeg, održivog okruženja javnih prostora grada i arhitekture u našim i međunarodnim okvirima. U okviru projekta Kreativna Evropa – Gradovi deljenja: kreativni podsticaj (Shared cities: creative momentum – SCCM) BINA je pokrenula projekat eksperimentalnih URBANIH ČVORIŠTA. Preko javnog poziva krajem 2016. godine BINA je odabrala stručni tim (izmedju 7 radova pristiglih na javnom konkursu)
Čuvari parka, tim antropologa, arhitekata i urbanista, dizajnera i menadžera u kulturi koji se 2015. godine okupio oko komšijske inicijative da se očiste i ožive zajednički otvoreni prostori u okolini Mileševske ulice u Beogradu, sa kojim razvija projekat URBANOG ČVORIŠTA. Putem saradnje sa zajednicom, cilj je arhitektonskim, urbanističkim, umetničkim i dizajnerskim intervencijama unaprediti PLATO – otvoreni gradski prostor u bloku kod Mileševske 42, u mesto okupljanja, razmene i konstituisanja zajednice oko pitanja od zajedničkog interesa. Plato je velika slobodna površina, blago kaskadirana, podeljena je na više terena za igru i druženje, i iako generacije dece, mladih i starijih u njemu provode slobodno vreme, veći deo ovog prostora nedovoljno je iskorišćen, zapušten i prljav, što zbog loših navika i nemara korisnika i prolaznika, što zbog neefikasnog održavanja i nedovoljne opremljenosti mobilijarom.

Zajednička aktivnost građana i stručnjaka, odnosno uključivanje građana u projektovanje i održavanje gradskih prostora, povećava međusobno poverenje i svest o moći zajedništva. Istovremeno, posredstvom ovog procesa, stručnjaci dobijaju priliku da bolje razumeju potrebe građana i da razvijaju metode rada sa zajednicom.

Pokretanjem eksperimentalnih URBANIH ČVORIŠTA za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora u saradnji sa zajednicama, BINA želi da preispita mogućnosti realizacije proklamovanog „prava na grad“ u našim uslovima. Saznanja koja će biti stečena tokom trajanja projekta biće upotrebljena za razvijanje aktivnijeg odnosa prema građenju grada participacijom građana, kao i za otvaranje prostora za kvalitetniji i angažovaniji pristup u donošenju odluka za budući razvoj Beograda.

Previous articleInternet prodaja – Upotreba društvenih mreža
Next articlePanel diskusija „Inovacije — tvoja buduća karijera“