Home [njuz] Mladi nisu naš problem već potencijal

Mladi nisu naš problem već potencijal

41
0

evropska komisija.jpgU organizaciji Kancelarije za mlade u Loznici, po prvi put u Srbiji je predstavljen Plan za izradu nacionalne strategije za mlade. Zahvaljujući radu čelnih ljudi opštine i Kancelarije za mlade, Loznica je izabrana za prvu opštinu u Srbiji u kojoj je predstavljen ovaj projekat.

– Konkurs za programe koje bi trebalo da prijave organizacije koje će učestvovati u izradi strategije raspisan je 15. avgusta. Strategija će biti napravljena na osnovu projekata vezanih za probleme mladih i njihovo rešavanje na lokalnom nivou.
Konkurs je otvoren do 31. avgusta za udruženja građana, odnosno, nevladine organizacije i ne mogu se prijavljivati javne institucije. Koordinator nacionalne strategije za mlade je Vesna Piperski-Tucakov, a komisija koju će formirati Snežana Samardžić-Marković, ministarka za omladinu i sport, odabraće one projekte koji će biti finansirani iz fonda za koji je opredeljeno 150 miliona dinara – rekao je Saša Uzelac, konsultant za tehničku pomoć pri Ministarstvu za omladinu i sport.

Uzelac je naglasio da, osim cilja izrade strategije, ovaj projekat podrazumeva i drugu fazu u kojoj će biti dodeljeno oko 100 grantova nevladinim organizacijama na lokalu i na regionu, a koje bi trebalo da inplementiraju planove identifikovane u nacionalnoj strategiji.
Koordinator Kancelarije za mlade u Loznici Tanja Glišić rekla je da su već održani sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija i đačkih parlamenata, volonterima i podmlacima političkih partija, na kojima su predstavljeni ciljevi Kancelarije za mlade.

– Naši ciljevi su afirmacija mladih i njihovo uključivanje u izgradnji društva, podizanje bezbednosti u školama, edukacija i osposobljavanje, uključivanje mladih u kulturni i sportski život opštine, kao i pružanje podrške inicijativama i projektima mladih – rekla je Tanja Glišić, napominjući da izradom strategije i akcionog plana politike mladih, ovu grupu treba tretirati ne kao problem, već kao potencijal.

U Loznici ima oko 20.000 mladih između 12 i 27 godina i, prema istraživanju nevladinih organizacija, osnovni problemi mladih su nezaposlenost, kriminal i delinkvencija, narkomanija i alkoholizam, nemogućnost dodatnog obrazovanja, nedostatak kulturnih i sportskih dešavanja i nedostatak podrške.

Izvor: Glas javnosti