Home [treninzi] EuroIslam

EuroIslam

33
0

 Seminar o uticaju islama u Evropi i EU, Istanbul, Turska – 02.10.-07.10.07.

Sa povećanjem migracija islamskih naroda u Evropu raste i broj kulturnih i religijskih konflikata između naroda. Cilj ovog seminara je spoji ljude različitih kultura i stavova na jednom mestu i da kroz aktivan dijalog upoznaju različite kulture.

Broj učesnika je 50, a radni jezik je engleski. Za više informacija o programu posetite sajt organizatora.

Troškovi :Troškovi participacije 50 evra (pokrivaju hranu i smeštaj)

Način konkurisanja :Način konkurisanja je preko linka http://karl.aegee.rwth-aachen.de/calendar.nsf/

Rok za konkurisanje : 02.09.2007.

  euro-islam@aegee-istanbul.org
http://www.projects.aegee.org/euroislam/